Naleving van het UNPRI

De PRI probeert inzicht te krijgen in de beleggingsimplicaties van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) factoren en haar internationale netwerk van ondertekenende beleggers te ondersteunen bij het integreren van deze factoren in hun beleggings- en eigendomsbeslissingen. De PRI handelt in het langetermijnbelang van haar ondertekenaars, van de financiële markten en economieën waarin zij actief zijn en uiteindelijk van het milieu en de samenleving als geheel.

De PRI is echt onafhankelijk en moedigt beleggers aan verantwoord te beleggen om rendementen te verhogen en risico’s beter te beheren, maar werkt niet voor eigen gewin; zij onderhoudt contacten met mondiale beleidsmakers maar is aan geen enkele regering gelieerd; zij wordt gesteund door, maar maakt geen deel uit van, de Verenigde Naties.
Het ESG Statement van onze CEO
Een economisch efficiënt, duurzaam wereldwijd financieel systeem is een ​​noodzaak voor waardecreatie op lange termijn.