Uw boutique asset manager met een wereldwijde focus op value beleggen in voornamelijk familiebedrijven.

Value Square is een onafhankelijke boutique vermogensbeheerder met ambities gericht op de bewezen voordelen van Value Investing. We zijn er trots op om een onafhankelijke investeerder te zijn gevestigd in de bruisende, historische stad Gent, een stad met een lange geschiedenis van onafhankelijk denken en het grijpen van kansen wanneer ze zich aandienen. Wij zijn een sterk betrokken team en investeren - mee met u - in reële bedrijven.

Onze diensten

Value Square beheert en adviseert het vermogen van particulieren en families, vennootschappen en institutionele investeerders. Ons beheer en advies gebeurt volgens de tijdloze principes van Value beleggen.

Diensten

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.

Eigen huisfondsen

Value beleggen betekent succes op lange termijn

Onze voorkeur voor familiebedrijven

Wij geven de voorkeur om te investeren in bedrijven die gedeeltelijk in handen zijn van een familie of waarin bestuurders een groot deel van hun vermogen belegd hebben. Dit is een soort garantie dat managers of referentie-aandeelhouders die hun eieren in één mand hebben het grootste deel van hun tijd wijden aan het beheer van het bedrijf voor het lange termijn succes.

Langetermijnvisie

De aandelenkoers van een bedrijf moet een voldoende grote korting bieden ten opzichte van de intrinsieke waarde. We gebruiken het feit dat de beurs inefficiënt is op korte termijn, maar dat op lange termijn de aandelenkoers evolueert naar de intrinsieke waarde. Wij kiezen dan ook vaak voor een tegendraadse aanpak: bij voorkeur kopen bij depressieve markten en verkopen wanneer de aandelenmarkten noteren boven hun intrinsieke waarde.

De beurs als een markt

Wij zijn ervan overtuigd dat de beurs inefficiënt is. Aandelenkoersen worden op korte termijn sterk beïnvloed door emoties, zoals angst en hebzucht. We hebben geen kristallen bol. Wij doen geen voorspellingen voor de korte termijnevolutie van aandelenkoersen. We maken in de eerste plaats gebruik van de beurs als een marktplaats om aandelen te kopen die verhandeld worden tegen een grote korting op hun reële waarde en we verkopen aandelen die hun koersdoel hebben bereikt. Wij zullen de intrinsieke waarde van een onderneming niet aanpassen aan de evolutie van de aandelenkoers, tenzij er een fundamentele reden is om dat te doen.

Investing should be like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement…go to Las Vegas.Paul Samuelson

Onze missie: "Investing ourselves"

Rendement

Het is onze diepste overtuiging dat het rendement van onze cliënten het fundament is waarop Value Square gebouwd is. Daarom investeren wij naar verhouding bijzonder veel in analyse en research. Value Square bestaat uit een ervaren, complementair en flexibel team met een bewezen track record. De fundamentele Value-benadering biedt op middellange tot lange termijn de beste risico-return verhouding.

Onafhankelijkheid

Alle partners van Value Square koesteren hun financiële en intellectuele onafhankelijkheid. Wij leggen alleen verantwoording af aan u, aan onszelf en aan de regelgevende instanties. Het statuut van vermogensbeheerder stelt ons in staat om al onze energie te steken in de kerntaken van portfolio management en advies. We vertrouwen andere taken, zoals bewaring en orderuitvoering, toe aan partners van onze keuze, die we selecteren op basis van hun betrouwbaarheid, deskundigheid en concurrentiële kostenstructuur. In tegenstelling tot grote financiële groepen die vele disciplines combineren, is een gefocuste vermogensbeheerder vrij van de meeste belangenconflicten. Bovendien is het kortetermijndenken onder druk van kwartaalrapporteringen ons onbekend, iets wat anders vaak leidt tot agressieve productverkoop.

Betrokkenheid

U doet rechtstreeks zaken met een asset manager. Via de wekelijkse Flashinfo, de Analyses, de Interviews met bedrijfsleiders en de Bedrijfsbezoeken verneemt u een schat aan informatie over uw investeringen.

Eenvoud

Voor een echte investeerder loopt de kortste weg naar de reële economie over aandelen en obligaties. Wanneer u een aandeel koopt wordt u een stukje medeëigenaar van een bedrijf, wanneer u een obligatie koopt leent u een bedrag aan een overheid of een bedrijf in ruil voor rente. Modieuze verpakkingen als structured notes en hedgefondsen zijn duur, bemoeilijken het zicht op de eindinvestering en geven te weinig rendement in verhouding tot de risico’s die eraan verbonden zijn.

Value Square is een CO2 neutraal bedrijf

Certificaat CO2-neutraliteit

Value Square is zich als bedrijf bewust van de klimaatveranderingen en de CO2-uitstoot. Wij zijn een samenwerking aangegaan met CO2logic om onze CO2-uitstoot te objectiveren, te reduceren en te compenseren.

Value Square heeft dit CO2-NEUTRAAL certificaat met trots behaald.

Klik hier voor het certificaat.

Meer weten over Value Square en het klimaat
Geïnteresseerd in onze diensten?

Value Square biedt u discretionair beheer, adviserend beheer, fondsbeheer en institutioneel beheer. Neem een kijkje op onze dienstenpagina.

Diensten
[{"image":"media\/bg\/1465-image-rice-fieldstransp.-logo.png","quote":"Investing ourselves in return","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/1464-image-industrietransp.-logo.png","quote":"Being a square keeps you from going around in circles","quote_author":"J. Vernon McGee","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/1467-image-watchestransp.-logo.png","quote":"Wij investeren voornamelijk in familiaal gecontroleerde bedrijven","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/1462-image-treestransp.-logo.png","quote":"Wij zoeken lange termijn meerwaarde creatie door de bewezen voordelen van Value Investing","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/1466-image-waterfalltransp.-logo.png","quote":"Wij zijn een sterk betrokken team en investeren - mee met u - in re\u00eble bedrijven.","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/1463-image-lingerietransp.-logo.png","quote":"Investing should be like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement\u2026go to Las Vegas.","quote_author":"Paul Samuelson","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]