Value Creation Awards 2022

Value Square |Geplaatst op 16 mei 2022 door Pascal Cornelis
VALUE CREATION AWARDS 2022
VALUE CREATION AWARDS 2022

VALUE CREATION AWARDS 2011-2021

Sinds 2007 berekent Value Square elk jaar de fundamentele waardecreatie over de voorbije tien jaar van alle Belgische bedrijven, die ook minstens tien jaar op de beurs noteren. Hun prestaties worden vergeleken met die van Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett. Over de periode eind 1964 tot eind 2021 – kon Buffett de boekwaarde van zijn holding met een astronomisch percentage van 1.762.634% (in USD) doen stijgen of 18,71% per jaar en dit gedurende 57 jaar. Daarmee klopt hij ruimschoots de S&P 500 returnindex, die “slechts” met 30.209% steeg, wat een return van 10,5% per jaar opleverde. Sinds 1964 steeg de beurskoers van Berkshire Hathaway met 3.641.613% of 20,1% per jaar.

Methodologie

De evolutie van de boekwaarde is een goede graadmeter voor de evolutie van de intrinsieke of ‘werkelijke’ waarde. In onze studie beoordelen we de fundamentele waardecreatie aan de hand van de volgende formule: we berekenen de evolutie van de boekwaarde per aandeel (eind 2021 in vergelijking met eind 2011) en tellen daar de nettodividenden bij op die een privéaandeelhouder heeft gekregen over de afgelopen 10 jaar. De boekwaarde per aandeel bekomen we door het geconsolideerde eigen vermogen (aandeel van de groep) te delen door het aantal aandelen op het einde van het jaar (exclusief het aantal eigen aandelen). Verder maken we correcties voor kapitaalverhogingen aan prijzen boven de boekwaarde (van het boekjaar voorafgaand aan de kapitaalverhoging).

Dergelijke analyse van de fundamentele economische prestatie op minstens 10 jaar is trouwens een van de pijlers waarop Value Square de kwaliteit en de risico’s beoordeelt van alle beursgenoteerde bedrijven die het volgt.

Deze fundamentele analysebenadering staat los van de evolutie van de beurskoersen, waar een manager geen vat op heeft. Het trackrecord van managers wordt dan ook beter geëvalueerd aan de hand van de evolutie van de fundamentele cijfers. Beurskoersen worden op korte termijn sterk beïnvloed door emoties. Op lange termijn moeten uiteraard de beurskoersen de evolutie van de onderliggende fundamentele waarde volgen of liefst zelfs overtreffen, zoals dat ook bij Berkshire Hathaway het geval is.

Voor het achtste opeenvolgende jaar kent Value Square Awards toe aan de drie hoogst scorende bedrijven in deze studie en wordt het management bekroond met een gouden, zilveren en bronzen “Value Creation Award”. Door de coronapandemie kon het jaarlijkse fysieke evenement van de “Value Creation Awards” in 2020 en 2021 niet doorgaan. Dit jaar zijn we verheugd dat het event wel plaatsvindt op maandag 16 mei 2022 in de Handelsbeurs op de Kouter te Gent.

Interesse in de volledige studie?

U kan via onderstaande formulier zich inschrijven om de volledige studie te ontvangen.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Value Square biedt u discretionair beheer, adviserend beheer, fondsbeheer en institutioneel beheer. Neem een kijkje op onze dienstenpagina.[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"People calculate too much and think too little","quote_author":"Charles T. Munger","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]