€ 25.60
Klasse C (EUR)
26 november 2020

Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT

De activa van dit compartiment worden hoofdzakelijk belegd in beursgenoteerde aandelen van houdstermaatschappijen (holdings) gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en in landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In beperktere mate kan ook worden belegd in beursgenoteerde holdings in andere landen. Het doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het overtreffen van beursindexen, en tegelijkertijd de risico’s te beperken.

De inkomsten uit aandelen die Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT ontvangt, worden uitgekeerd.

De volatiliteit van de netto inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Dit betekent dat de prijs van een deelbewijs drastisch kan veranderen op korte tijd in beide richtingen. Met andere woorden, de volatiliteit verwijst naar de mate van onzekerheid over de grootte van de veranderingen in de waarde van een deelbewijs. Daarom wordt een minimale beleggingshorizon aanbevolen van 8 jaar, waarbij u dus gedurende minimaal 8 jaar een deelbewijs in portefeuille houdt. 

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van fundamentele analyse en bottom-up benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op het principe van Value-beleggen.

De belangrijkste risico’s voor dit fonds zijn het marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, liquiditeitsrisico en het risico afhankelijk van externe factoren. Het marktrisico is het risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Het rendementsrisico is het risico voor het rendement. Het wisselkoersrisico is het risico dat de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het liquiditeitsrisico is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wat het kapitaalrisico betreft, het compartiment biedt geen kapitaalwaarborg. Het risico afhankelijk van externe factoren is het risico dat de wetgeving inzake het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten wijzigt.

DBI

Dit fonds is een zogenaamd "DBI-fonds" (Definitief Belaste Inkomsten). Dit betekent dat als het fonds aan alle fiscale voorwaarden voldoet, de houder van een deelbewijs geen vennootschapsbelasting betaalt op de uitgekeerde dividenden. Deze vrijstelling geldt enkel voor Belgische rechtspersonen die in dit fonds investeren. Een natuurlijke persoon betaalt steeds 30% roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.  Consulteer uw fiscaal adviseur voor meer informatie over uw fiscale situatie.

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment vanValue Square Fund, Belgische bevek
Startdatum31 juli 2018
ISIN-codeBE6304695834
LooptijdGeen bepaalde looptijd
BeleggingshorizonMinimum 8 jaar wordt aanbevolen
DeelbewijzenDistributie
InstapvergoedingMax 3%, ten voordele van uw distributeur
UitstapvergoedingGeen
PrestatievergoedingGeen
Lopende kosten1,40%
InschrijvingenDagelijks voor 12 uur
Minimale belegging1 deelbewijs
NIW-rapporteringDe Tijd, www.value-square.be
BeurstaksGeen
Initiële inschrijvingsprijs25 EUR

De term "fonds" kan betrekking hebben op een instelling voor collectieve belegging onder de vorm van een vennootschap (bevek) of een compartiment van een bevek.

Voor klachten gelieve u te richten tot info@value-square.be of 09 241 57 57 of in tweede instantie tot de Consumentenombudsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de C-klasse te lezen.
U vindt deze documenten op de pagina Wettelijke informatie.

Hoe investeer ik in dit fonds?

Wie wenst te investeren in dit fonds, kan dit op drie manieren.

1) Via Value Square

Je kan contact opnemen met ons via het nummer 09/241 57 57 of e-mailen naar info@value-square.be.

2) Via een financiële tussenpersoon.

Je vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT - C met de ISIN code BE6304695834.

3) Via een online platform.

Het fonds is verkrijgbaar via:

[{"image":"media\/bg\/627-wood_1.png","quote":"Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]