Duurzaamheidsgerelateerde Mededelingen

Promotie van ecologische en sociale kenmerken door Value Square Fund (art. 8 SFDR)


Teneinde de wetgeving te respecteren en informatie te verschaffen aan beleggers zodat weloverwogen beleggingsbeslissingen gemaakt kunnen worden, is Value Square NV, als portefeuillebeheerder van Value Square Fund, verplicht om informatie openbaar te maken over hoe ze omgaat met duurzaamheid. 

Een duurzame belegging wordt gedefinieerd als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling en/of sociale doelstelling, zoals gemeten aan de hand van indicatoren vermeld in EU-wetgeving. De EU-wetgeving in kwestie betreft voornamelijk de EU Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR') en de Taxonomie Verordening. 

Value Square NV promoot Value Square Fund Equity Selection als een financieel product met ecologische of sociale kenmerken (art. 8 SFDR). Het is bij deze belangrijk om te noteren dat Value Square Fund Equity Selection geen rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de Taxonomie Verordening. De reden hiervoor is dat Value Square Fund niet voldoet aan de EU-standaard die toelaat om te kunnen spreken van ecologisch duurzame beleggingen. De rest van de compartimenten van van Value Square Fund kwalificeren als art. 6 SFDR  financiële producten. Dit betekent dat deze compartimenten niet gepromoot worden als financiële producten met ecologische en sociale kenmerken; geen duurzame beleggingen tot doel hebben en geen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten van de Taxonomie Verordening.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Value Square Fund houdt momenteel geen rekening met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping. 

De reden hiervoor is dat de finale technische reguleringsnormen (RTS) pas in 2022 zijn gepubliceerd door de Europese wetgever. Value Square Fund gaat de middelenverbintenis aan om binnen 2 jaar (tegen 2024) de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen en een due diligence beleid hieromtrent te publiceren. 

Alle Duurzaamheidsgerelateerde Mededelingen
Windmolens op een berg
 United Nations Principles for Responsible Investment

Value Square NV is een UNPRI signatory

In 2017 heeft Value Square zich aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investment als onderdeel van ons engagement voor verantwoord beleggen. 

Value Square NV is CO2-neutraal

In het kader van de klimaatverandering is Value Square NV enerzijds een samenwerking aangegaan met CO2logic, dit om onze CO2-uitstoot te objectiveren, reduceren en compenseren. 

Anderzijds zijn we verhuisd naar ABSoluut Plaza, een nieuw complex gebouwd met duurzame bouwmaterialen en technieken. Value Square NV is zich als bedrijf bewust van de klimaatveranderingen en de CO2-uitstoot. 

Met deze twee initiatieven willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan een meer duurzame aarde.

CO2 neutraal
CO2 Neutral certificaat

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/720-windmillpark1208335.jpg","quote_author_location":""},{"image":"media\/bg\/723-zonnepanelen_final.jpg","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/722-stuwdam_final.jpg","quote_author_location":""}]