Informatie betreffende duurzaamheid

Teneinde de wetgeving te respecteren en informatie te verschaffen aan beleggers zodat weloverwogen beleggingsbeslissingen gemaakt kunnen worden, is Value Square NV, als portefeuillebeheerder van Value Square Fund, verplicht om informatie openbaar te maken over hoe ze omgaat met duurzaamheid. 

Een duurzame belegging wordt gedefinieerd als een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of sociale doelstelling, zoals gemeten aan de hand van indicatoren vermeld in EU-wetgeving.

Value Square NV promoot Value Square Fund niet als een beleggingsproduct met ecologische of sociale kenmerken. Het is bij deze belangrijk om te noteren dat Value Square Fund geen rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De reden hiervoor is dat Value Square NV niet kan voldoen aan de EU-standaard die toelaat om te kunnen spreken van duurzaam beleggen. 

Informatie betreffende duurzaamheid
Windmolens op een berg
 United Nations Principles for Responsible Investment

Value Square NV is een UNPRI signatory

In 2017 heeft Value Square zich aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investment als onderdeel van ons engagement voor verantwoord beleggen. 

UN PRI

Value Square NV is CO2-neutraal

In het kader van de klimaatverandering is Value Square NV enerzijds een samenwerking aangegaan met CO2logic, dit om onze CO2-uitstoot te objectiveren, reduceren en compenseren. 

Anderzijds zijn we verhuisd naar ABSoluut Plaza, een nieuw complex gebouwd met duurzame bouwmaterialen en technieken. Value Square NV is zich als bedrijf bewust van de klimaatveranderingen en de CO2-uitstoot. 

Met deze twee initiatieven willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan een meer duurzame aarde.

CO2 neutraal
CO2 Neutral certificaat

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/720-windmillpark1208335.jpg","quote_author_location":""},{"image":"media\/bg\/723-zonnepanelen_final.jpg","quote_author_location":"","quote_style":"light"},{"image":"media\/bg\/722-stuwdam_final.jpg","quote_author_location":""}]