€ 108.08
Klasse C DIS (EUR)
2 december 2020
€ 116.16
Klasse C CAP (EUR)
2 december 2020

Value Square Fund Equity Belgium

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in Belgische aandelen. Doel van het compartiment is om een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico’s te beperken. 

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van "value-beleggen" en "bottom-up benadering": in eerste instantie worden interessante aandelen geselecteerd op basis van fundamentele financiële analyse en pas daarna houden we rekening met de spreiding over sectoren.

De inkomsten uit aandelen die het compartiment ontvangt, worden geherinvesteerd via de kapitalisatieaandelen van de C-klasse of uitgekeerd via de distributieaandelen van de C-klasse.

Het compartiment Value Square Fund Equity Belgium belegt uitsluitend in aandelen, waarbij de beheerders tot 50% in cash kunnen gaan indien zij het marktrisico hoog inschatten.

De volatiliteit van de netto inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Dit betekent dat de prijs van een deelbewijs drastisch kan veranderen op korte tijd in beide richtingen. Met andere woorden, de volatiliteit verwijst naar de mate van onzekerheid over de grootte van de veranderingen in de waarde van een deelbewijs. Daarom wordt een minimale beleggingshorizon aanbevolen van 8 jaar, waarbij u dus gedurende minimaal 8 jaar een deelbewijs in portefeuille houdt. 

Kerngegevens compartiment Equity Belgium
Compartiment vanValue Square Fund, Belgische bevek
Startdatum1 juli 2016
LooptijdGeen bepaalde looptijd
ValutaEUR
BeleggingshorizonMinimum 8 jaar wordt aanbevolen
InschrijvingenDagelijks voor 12u
Minimale belegging1 deelbewijs
InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingGeen
NIW-rapporteringDe Tijd, www.value-square.be
PrestatievergoedingGeen
Kerngegevens C-klasse Kap
ISIN-codeBE6285413074
DeelbewijzenKapitalisatie
Beurstaks0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)
Lopende kosten1,48%
Kerngegevens C-klasse Dis
ISIN-codeBE6286209273
DeelbewijzenDistributie
BeurstaksGeen
Lopende kosten1,48%
Roerende voorheffing 30% op dividenden

De belangrijkste risico’s zijn het marktrisico, rendementsrisico, concentratierisico en liquiditeitsrisico. Het marktrisico is het risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Het rendementsrisico is het risico voor het rendement. Het concentratierisico is het risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Het liquiditeitsrisico ten slotte is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wat het kapitaalrisico betreft, het compartiment biedt geen kapitaalwaarborg.

Voor klachten gelieve u te richten tot info@value-square.be of 09 241 57 57 of in tweede instantie tot de Consumentenombudsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de distributieaandelen of de kapitalisatieaandelen van de C-klasse te lezen. U vindt deze documenten op de pagina Wettelijke informatie.

Hoe investeer ik in dit fonds?

Wie wenst te investeren in dit fonds, kan dit op drie manieren.

1) Via Value Square

Je kan contact opnemen met ons via het nummer 09/241 57 57 of e-mailen naar info@value-square.be.

2) Via een financiële tussenpersoon.

Je vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op het compartiment Value Square Fund Equity Belgium C-Kap met de ISIN-code BE6285413074, of C-Dis met de ISIN-code BE6286209273.

3) Via een online platform.

Het fonds is verkrijgbaar via:
Binckbank (Orderdesk: 03 303 31 11)
Bolero (Orderdesk: 0800 628 16)

Beheerverslag "Value Square Fund Equity Belgium" aanvragen

Indien u aandelen bezit van Value Square Fund Equity Belgium (bij ons of een andere instelling) dan heeft u recht op het maandelijks beheerverslag. Het beheerverslag bevat meer toelichting dan de factsheet.

[{"image":"media\/bg\/630-45h-copy.png","quote":"Value Square Fund Equity Belgium","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]