€ 177.01
Klasse C (EUR)
24 september 2020

Value Square Fund Equity World

De Value Square beheerders gaan op zoek naar ondernemingen die voldoen aan onze kwaliteitscriteria en die zich in economisch gunstige regio's bevinden.

De activa van dit compartiment worden voornamelijk belegd in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking. Doel van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico’s te beperken.

De inkomsten uit aandelen die Value Square Fund Equity World ontvangt, worden niet uitgekeerd maar worden geherinvesteerd.

De volatiliteit van de netto inventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Dit betekent dat de prijs van een deelbewijs drastisch kan veranderen op korte tijd in beide richtingen. Met andere woorden, de volatiliteit verwijst naar de mate van onzekerheid over de grootte van de veranderingen in de waarde van een deelbewijs. Daarom wordt een minimale beleggingshorizon aanbevolen van 8 jaar, waarbij u dus gedurende minimaal 8 jaar een deelbewijs in portefeuille houdt.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De selectie van de aandelen gebeurt op basis van "value-beleggen" en "bottom-up benadering": in eerste instantie worden interessante aandelen geselecteerd op basis van fundamentele financiële analyse en pas daarna houden we rekening met de spreiding over sectoren en landen.

Het compartiment Value Square Fund Equity World belegt uitsluitend in aandelen, waarbij de beheerders tot 50% in cash kunnen gaan indien zij het marktrisico hoog inschatten.

De belangrijkste risico’s voor dit compartiment zijn het marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en liquiditeitsrisico. Het marktrisico is het risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Het rendementsrisico is het risico voor het rendement. Het wisselkoersrisico is het risico dat de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Het liquiditeitsrisico ten slotte is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wat het kapitaalrisico betreft, het compartiment biedt geen kapitaalwaarborg.

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment vanValue Square Fund, Belgische bevek
Startdatum1 oktober 2008
ISIN-code C-klasseBE0948331591
LooptijdGeen bepaalde looptijd
BeleggingshorizonMinimum 8 jaar wordt aanbevolen
DeelbewijzenKapitalisatie
InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingGeen
Prestatievergoeding10% voor rendement hoger dan 6% per jaar, met high water-mark
Lopende kosten 1,23%
InschrijvingenDagelijks voor 12 uur
Minimale belegging1 deelbewijs
NIW-rapporteringDe Tijd, www.value-square.be
Beurstaks0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)

Voor klachten gelieve u te richten tot info@value-square.be of 09 241 57 57 of in tweede instantie tot de Consumentenombudsdienst via contact@consumentenombudsdienst.be.

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de C-klasse te lezen.
U vindt deze documenten op de pagina Wettelijke informatie.

Hoe investeer ik in dit fonds?

Wie wenst te investeren in dit fonds, kan dit op drie manieren:

1) Via Value Square

Je kan contact opnemen met ons via het nummer 09/241 57 57 of e-mailen naar info@value-square.be.

2) Via een financiële tussenpersoon

Je vraagt in een bankkantoor om in te schrijven op de bevek Value Square Fund Equity World - C met de ISIN code BE0948331591.

3) Via een online platform

Het fonds is verkrijgbaar via:
Binckbank (Orderdesk: 03 303 31 11)
Bolero (Orderdesk: 0800 628 16)
MeDirect

Beheerverslag "Value Square Fund Equity World" aanvragen

Indien u aandelen bezit van Value Square Fund Equity World (bij ons of een andere instelling) dan heeft u recht op het maandelijks beheerverslag. Het beheerverslag bevat meer toelichting dan de factsheet.

[{"image":"media\/bg\/629-37h-copy.png","quote":"Value Square Fund Equity World","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]