Seminarie | Meer uit minder: Europa na de Brexit

Jacques Delors, oud voorzitter van de Europese commissie en een van de grondleggers van de Europese unie, vergeleek Europa met een fiets. Op het moment dat je stopt met de voorwaartse beweging val je om. Een uitspraak en beeldspraak die anno 2016 nooit beter de waarheid benadert.

2016 zal de annalen ingaan als het jaar van de Brexit. Een verrassende uitslag, niet in het minst voor de Britten zelf! Conform het lied van The Clash: ‘ Should I stay or should I go’, kozen zij het tweede. Zij die de songtekst kennen weten het vervolg: ‘If I go there will be trouble, an’ if I stay it will be double’. Mogelijk brengt dit ondanks alle problemen Europa dichter bij elkaar en kunnen we met de symbolische fiets van Jacques Delors opnieuw meer snelheid maken. Meer Europa dus uit minder!

Karel Lannoo, onze gastspreker is de man die de problematiek van het huidige Europa, de uitdagingen, gevaren en opportuniteiten als geen ander kan inschatten en toelichten.

Zowel voor Value Square Fund Equity World als voor Value Square Fund Equity Belgium is het Europese thema van belang. We kunnen wel stellen dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden, de prestaties opnieuw positief evolueren.

  • Zorgen de principes van value beleggen opnieuw voor betere rendementen?
  • Hoe moeten we als investeerder omgaan met deze wijzigingen in de wereld?

Tijdens onze avond blikken wij samen met u als investeerder terug op de eerste jaarhelft.

WIE IS KAREL LANNOO?

Karel Lannoo is CEO van CEPS, Centre for European Policy Studies, een van de grootste onafhankelijke Europese denktanks. Samen met andere instituten uit heel Europa werken zij aan beleidsonderzoek.
Vanuit zijn achtergrond als historicus en baccalaureus filosofie, aangevuld met Europese studies in Nancy, is hij perfect geplaatst om een onafhankelijke visie over Europa te hebben. Een visie die ondertussen resulteerde in enkele boeken en regelmatige artikels over ondermeer de Europese integratie, de Euro-crisis en het financieel toezicht.

Daarnaast is hij ook een frequent spreker voor officiële hoorzittingen van Europese en nationale instellingen, op conferenties, en voor bedrijven en internationale organisaties. Kortom een spreker die we met veel plezier verwelkomen en die ons absoluut een interessant verhaal te vertellen heeft.

Verslagen

Beleggershappening Value Square 28 september 2016

Toekomstige evenementen

Wij organiseren op regelmatige basis evenementen. Wenst u automatisch verwittigd te worden over toekomstige evenementen? Geef het aan in het contactfomulier.
[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"Go to bed smarter than when you woke up.","quote_author":"Charlie Munger","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]