Bekijk onze website op al uw devices!

Nieuwe responsive website 2016

In 2013 werden voor Value Square de huisstijl en website grondig herwerkt om de corporate identity en kernwaarden beter naar voren te laten komen. Het destijd ontwikkelde logo en de tagline “investing ourselves” onderstrepen de dag van vandaag nog altijd de extra dimensie van dienstverlening waarvoor Value Square wil garant staan.

Anno 2016 is het van belang om de website op alle devices te kunnen raadplegen: desktop, tablet en smartphone. 

Bekijk onze website op al uw devices!
[{"image":"media\/bg\/1466-image-waterfalltransp.-logo.png","quote":"Investing ourselves in return","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]