Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Value Square N.V. Value Square is een erkende vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies met een vergunning van de Belgische toezichthouder op de financiële sector (www.fsma.be).

De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door Value Square en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig na te kijken.

Aansprakelijkheid en draagwijdte van de informatie

Value Square streeft ernaar om alle informatie op deze website zo juist, volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Value Square kan echter in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt. Indien er zich onjuistheden of onnauwkeurigheden voordoen, wordt al het mogelijke gedaan om deze zo snel mogelijk aan te passen.

Gebruikers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. De waarde van een belegging kan immers aanzienlijk fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website is louter informatief. De verspreide gegevens vormen geen professioneel advies, noch een aanbod om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ze hebben geen contractuele waarde en vormen geen eenzijdige verbintenis van Value Square. Als u geïnteresseerd bent in beleggen, wordt u aangeraden contact op te nemen voor een advies dat rekening houdt met uw specifiek beleggingsprofiel.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Value Square is verboden.

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Categorieën van gegevens die worden verwerkt – doel van de gegevensverwerking

Value Square nv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via de website.

Meer bepaald bij het beantwoorden van een contactformulier of het noteren van uw deelname aan evenementen worden uw naam, e-mailadres, postadres, het contactverzoek of andere opmerkingen, en eventueel uw telefoonnummer verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens worden beschermd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van de persoonsgegevens te verzetten wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de verwerking door ons noodzakelijk is bij het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering ervan. U kan ons daarnaast om een afschrift van uw verwerkte persoonsgegevens vragen. Ten slotte heeft u ook het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, te doen verbeteren of het gebruik ervan te verbieden.

Voor cliënten is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonsgegevens voorzien door de contractuele voorwaarden van Value Square. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens is van toepassing.

2. Cookiebeleid

Value Square gebruikt cookies om het surfen op deze website voor u te vereenvoudigen. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangemaakt door de server van de bezochte website, maar geregistreerd wordt op het computersysteem van de gebruiker (harde schijf). De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om uw voorkeuren te onthouden tijdens uw bezoek aan de website, of met het oog op een volgend bezoek.

De website van Value Square gebruikt in de eerste plaats sessiecookies. Dit zijn cookies die worden gebruikt om gegevens op te slaan gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het cachegeheugen zolang u de webserver bezoekt en worden uit de cache verwijderd wanneer u de sessie afsluit.

De website gebruikt ook blijvende cookies.

Zo zijn er cookies die uw taalvoorkeur, uw akkoord voor het aanvaarden van het cookiebeleid en uw cliëntlogin bijhouden. Dit zorgt ervoor dat u dit niet opnieuw hoeft aan te vinken of in te vullen bij elk bezoek.

De website maakt ook gebruik van Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv en __utmz). Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om anonieme statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze website wordt beheerd door Value Square en voldoet aan de Belgische wetgeving. Value Square biedt geen garantie dat zij ook geschikt is voor gebruik vanuit andere rechtsgebieden. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website is onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Optimale selectie van orderuitvoerders

Value Square werkt als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies nauw samen met een aantal financiële instellingen die de orders ontvangen van Value Square en uitvoeren voor rekening van de cliënt. Bij orders in financiële instrumenten bestaat de rol van Value Square dus in deze van orderdoorgever, terwijl de orderuitvoerder instaat voor de uitvoering.  

Onder de MiFID II regelgeving voert Value Square een beleid dat er op gericht is een order de grootste kans te geven om optimaal te worden uitgevoerd, rekening houdend met prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, de omvang van het order, alsook het type order.

 Daarom heeft Value Square overeenkomstig haar selectiebeleid haar Bewaarders/orderuitvoerders met zorg geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid (best execution) toegepast door de Bewaarder/orderuitvoerder; 
  • de reputatie en kwaliteit van de diensten van de Bewaarder/orderuitvoerder;  
  • het land of de landen waar de Bewaarder/orderuitvoerder actief is; 
  • de totale kosten voor rekening van de cliënt;  
  • de kwaliteit van de verwerking en follow-up van orders. 

Value Square zorgt ervoor dat het orderuitvoeringsbeleid van de Bewaarder/orderuitvoerder prioriteit geeft aan de prijs- en het kostencriterium. In de praktijk geeft Value Square voorrang aan de verzending van de orders aan de Bewaarder/orderuitvoerder waarmee de cliënt een overeenkomst tot opening van een Rekening gesloten heeft.

Regelmatig gaat Value Square na of het orderuitvoeringsbeleid van de Bewaarder nog de nodige waarborgen biedt voor een optimale uitvoering. Value Square publiceert jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op haar website van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven. 

In het geval dat een cliënt een specifieke instructie gegeven heeft en het order uitgevoerd dient te worden volgens deze specifieke instructie, kunnen de principes van de optimale uitvoering niet toegepast worden 

Download

Best selection report 2018

Best selection report 2019

[{"image": "assets/img/bg.png"}]