Best selection rapport

De MiFID II regelgeving biedt sinds 3 januari 2018 meer transparantie voor wat betreft de zogenaamde “best selection”. Dit principe bepaalt dat vermogensbeheerders een keuzebeleid dienen te hanteren voor orderuitvoerders en daarbij rekening moeten houden met het best mogelijke resultaat bij het uitvoeren van een order. 

Onderstaand overzicht toont u de vijf belangrijkste tussenpersonen (orderuitvoerders, of “brokers”) die voor de niet-professionele en professionele cliënten van Value Squares vermogensbeheer- en beleggingsadviesactiviteiten orders uitvoeren. 

Value Square hanteert voor haar professionele cliënten hetzelfde keuzebeleid als voor haar nietprofessionele cliënten. Aldus wordt geen onderscheid naar cliëntencategorie gemaakt in bovenstaand overzicht. Bovendien heeft Value Square geen enkel order met betrekking tot effectenfinancieringstransacties doorgegeven.

Best selection rapport 2018

[{"image": "assets/img/bg.png"}]