Naleving van het UNPRI

De PRI is 's werelds belangrijkste voorstander van verantwoord beleggen.

De PRI probeert inzicht te krijgen in de beleggingsimplicaties van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) factoren en haar internationale netwerk van ondertekenende beleggers te ondersteunen bij het integreren van deze factoren in hun beleggings- en eigendomsbeslissingen. De PRI handelt in het langetermijnbelang van haar ondertekenaars, van de financiële markten en economieën waarin zij actief zijn en uiteindelijk van het milieu en de samenleving als geheel.

De PRI is echt onafhankelijk. Zij moedigt beleggers aan verantwoord te beleggen om rendementen te verhogen en risico's beter te beheren, maar werkt niet voor eigen gewin; zij onderhoudt contacten met mondiale beleidsmakers maar is aan geen enkele regering gelieerd; zij wordt gesteund door, maar maakt geen deel uit van, de Verenigde Naties. Lees het ESG Statement van onze CEO over verantwoord beleggen bij Value Square

Value Square en de UN PRI

We zijn verheugd ons beoordelingsrapport van UNPRI voor 2020 te kunnen delen, waarin we voor alle modules een A+-score hebben behaald. Voor engagement bijvoorbeeld werd Value Square beoordeeld in de A+ band voor individueel en collaboratief engagement, wat betekent dat we in de top 20% van alle vermogensbeheerders zaten en in de top 5% van gelijkaardige beheerders van onze omvang! Dit bevestigt onze inspanningen op het vlak van ESG-integratie en Active ownership. Wij zullen onze ESG-inspanningen de komende jaren blijven verbeteren.

Het beoordelingsrapport is ontworpen om feedback te geven aan ondertekenaars om doorlopend leren en ontwikkeling te ondersteunen.

Samenvattende Scorecard
PRI Assessment
PRI Assessment

Waarom worden ondertekenaars beoordeeld?

Met de beoordeling worden drie hoofddoelstellingen nagestreefd:

 • het vergemakkelijken van leren en ontwikkeling, door aan te geven hoe de implementatie van verantwoord beleggen door de ondertekenaars zich van jaar tot jaar, over de activaklassen en met collega's op lokaal en mondiaal niveau verhoudt.
 • Nagaan hoe de ondertekenaars hun RI-praktijken kunnen verbeteren, en
 • vermogensbezitters in staat te stellen hun gesprekken met investeringsmanagers toe te spitsen op activiteiten en capaciteiten op het vlak van verantwoord investeren.

De beoordeling biedt ondertekenaars een vertrouwelijk rapport dat kan worden gebruikt voor intern leren en ontwikkeling, aangezien het voorziet in:

 • Nauwkeurige en reflectieve rapportage, en
 • jaarlijkse vooruitgang en brede scorebanden, die de ondertekenaars in staat stellen hun RI-prioriteiten opnieuw te evalueren.
De beoordeling is het resultaat van een raadpleging in 2013 van de ondertekenaars en de Adviescommissie voor verslaglegging en beoordeling (RAAC).

https://www.unpri.org/signatories/about-pri-assessment

Wat zijn de zes Beginselen voor Verantwoord Beleggen?

De zes beginselen voor verantwoord beleggen zijn een vrijwillige en ambitieuze reeks beleggingsbeginselen die een menu van mogelijke acties bieden voor het integreren van ESG-kwesties in de beleggingspraktijk.

De beginselen zijn ontwikkeld door beleggers, voor beleggers. Door ze toe te passen, dragen de ondertekenaars bij tot de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. De beginselen zijn wereldwijd ondertekend en vertegenwoordigen een meerderheid van de professioneel beheerde beleggingen in de wereld.

 • Principe 1: Wij integreren ESG-kwesties in beleggingsanalyses en -besluitvormingsprocessen.
 • Principe 2: Wij zijn actieve eigenaars en integreren ESG-kwesties in ons eigen beleid en onze eigen praktijken.
 • Principe 3: Wij streven ernaar dat de entiteiten waarin wij beleggen passende informatie verschaffen over ESG-kwesties.
 • Principe 4: Wij bevorderen de acceptatie en implementatie van de Principes binnen de beleggingssector.
 • Principe 5: Wij werken samen om onze effectiviteit bij de implementatie van de Principes te vergroten.
 • Principe 6: Wij brengen verslag uit over onze activiteiten en vorderingen bij de uitvoering van de Principes.
Principles for Responsible Investment

Wat is de missie van de PRI?

"Wij geloven dat een economisch efficiënt, duurzaam mondiaal financieel systeem een noodzaak is voor waardecreatie op lange termijn. Een dergelijk systeem zal verantwoorde langetermijninvesteringen belonen en ten goede komen aan het milieu en de samenleving als geheel.

De PRI zal werken aan de totstandbrenging van dit duurzame mondiale financiële systeem door de aanneming van de beginselen en de samenwerking bij de uitvoering ervan aan te moedigen; door goed bestuur, integriteit en verantwoordingsplicht te bevorderen; en door de belemmeringen voor een duurzaam financieel systeem in marktpraktijken, -structuren en -regulering aan te pakken."

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/3408-balloon.jpg","quote":"Investing should be like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement\u2026go to Las Vegas.","quote_author":"Paul Samuelson","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]