7.10.2021
Artikel

De Kristallenfondsen van 2021

Voorwoord: De kwaliteiten van het beheer

Door Isabelle de Laminne

De jaargang 2021 van de Kristallen Fondsen is dit jaar bijzonder, want er zitten maar liefst vijf Belgische fondsenhuizen in het klassement. Dat betekent dat de helft van de toegekende awards aan lokale beheerders wordt uitgereikt. Een mooie opsteker voor onze Belgische beheerders!

In een bijzonder uitdagende economische en financiële context die in het teken stond van de gezondheidscrisis en lage rentevoeten, moesten de beheerders alles uit de kast halen om de goede bedrijven op te nemen in hun portefeuille. De winnaars van dit jaar hebben veel kwaliteiten tentoongespreid. Ten eerste moesten ze behoorlijk opportunistisch te werkgaan. Meer dan ooit was het nodig om op het juiste moment in de juiste waarden te beleggen. Met name sectoren aandelenselectie lijken een grote rol te hebben gespeeld. Soms hebben de beleggingen hun vruchten afgeworpen. Soms hebben ze gewogen op het rendement van het fonds.

Bepaalde beheerders, die deemoedig hebben toegegeven dat ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt, geven ook blijk van veel transparantie. Het was ook nodig om de teugels in handen te nemen en het hoofd boven water te houdentijdens de plotse crash van de marktenen het daarop volgende herstel. Sommige zijn vooruitziend geweest en hebbende samenstelling van de portefeuille aangepast en bepaalde tactische keuzes gemaakt. Het klopt dat bepaalde fondsen beter presteren wanneer de markten corrigeren, terwijl andere floreren wanneer de koersen stijgen. In alle activaklassen moesten de beheerders in deze moeilijke tijden bijzonder veel waakzaamheid aan de dag leggen.

Sommigen blijven vasthouden aan hun sterke overtuigingen waarvan ze niet afwijken. Hun consistente keuzes zijn bepalend geweest voor hun prestaties. De meeste vermogensbeheerders lijken optimistisch naar de toekomst te kijken. Ze lijken vol vertrouwen klaar te staan om in te spelen op de aantrekkende economische groei en de verwachte gevolgen van de monetaire en budgettaire steunmaatregelen. Dankzij de combinatie van al deze kwaliteiten hebben de beheerders alles in huis om goed te blijven presteren.

Klassement en methodologie

De Kristallen Fondsen die La Libre Belgique en De Standaard toekennen, kunnen eindelijk opnieuw op de traditionele manier worden uitgereikt. Na meer dan een jaar pandemie en Covid-19 en herhaaldelijke lockdowns biedt de vaccinatiecampagne eindelijk een lichtpuntje. De aandelenmarkten kregen forse klappen. Veel beleggers panikeerden en verkochten hun aandelen met zware verliezen. Vervolgens werd deze correctie beschouwd als een koopgelegenheid. In november 2020 begonnen de aandelenkoersen eindelijk weer te stijgen. Ook in de portefeuilles zagen we een verschuiving richting waardeaandelen.

In het huidige klimaat en door de onzekerheid rond de deltavariant wordt het steeds moeilijker om een keuze te maken uit de zeer (te?) talrijke financiële producten die op de markt zijn. Beleggersgaan nog al te vaak enkel verderop de prestaties van fondsen. Vandaag reiken La Libre en De Standaard awards uit op basis van de rendementen tussen1 juli 2020 en 30 juni 2021. Deze prijsuitreiking zet de beste fondsen per categorie in de bloemetjes op basis van hun prestaties. Deze Kristallen Fondsen worden uitgereikt voor tien categorieën van fondsen: beveks die beleggen in Belgische aandelen, beveks die beleggen in wereldwijde aandelen, in Europese aandelen, in Amerikaanse aandelen, in small- en midcap aandelen, de beveks die beleggen in bedrijfsobligaties en de beveks die beleggen in overheidsobligaties. Daarnaast worden er ook drie awards uitgereikt aan gemengde patrimoniale beveksmet een defensief, neutraal en dynamisch profiel. De klassementen worden opgesteld door Symex en vallen onder haar verantwoordelijkheid. Ze worden uitsluitend ter illustratie meegedeeld. De redacties van La Libre en De Standaard hebben gekozen voor een eenvoudige methode. Binnen elke categorie worden de fondsen gerangschikt volgens hun ‘pure’ prestaties, zonder rekening te houden met de volatiliteit van het fonds.

Die prestaties worden berekend op basis van de prestaties over één jaar, van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, die gewogen wordt tegen 75%. Naast deze prestaties wordt de variatie in de prestaties over drie jaar gewogen tegen 25%. Alleen fondsen die in België aan het grote publiek (retail) worden aangeboden zonder minimale instapdrempel worden opgenomen in deze klassementen. Voor elk genomineerden bekroond fonds werd dit elementdoor de uitgevers van de fondsen bevestigd. Dit element valt onder hun verantwoordelijkheid, en de redactie van de twee publicaties kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden. Men mag echter niet vergeten dat prestaties niet het enige criterium mogen zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze voor een fonds. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen. We kunnen het niet genoeg herhalen! Dit klassement wordt dus louterindicatief bekendgemaakt.

Deze awards en nominaties mogen in geen geval worden beschouwd als beleggingsadvies.

Vergeet ook niet dat vermogensbeheer geen sprint is maar een marathon, die in de loop van de tijd en op lange termijn moet worden geëvalueerd

De winnaars aan het woord: Patrick Millecam (Fondsbeheerder bij Vaue Square)

Wat is het voordeel om te investeren in een Belgisch aandelenfonds?

Een Belgisch aandelenfonds investeert enkel in Belgische ondernemingen. Omdat deze bedrijvenregelmatig in de Belgische media komen, door het feit dat je deze bedrijven beter kan opvolgen, de producten ervan kan proeven of de producten en diensten gebruiken, geeft dit een betere gemoedsrust. En dit is een belangrijke eigenschap van een belegger om niet te panikeren (verkopen en kopen op het verkeerde moment) en op die manier een goede lange termijn return te behalen. Bovendien zijn er maar enkele bedrijven die enkel en alleen afhankelijk zijn van de Belgische economie.

Met een Belgisch aandelenfonds kan u ook profiteren van de economische ontwikkelingen in de rest van de wereld (Europa, de VS en Azië). Door de fusie van de Brusselse beurs in september 2000 met die van Amsterdam en Parijs kreeg Euronext «Brussel» voldoende kritische massa als kleinste van de drie. Dat heeft tot een betere liquiditeit geleid. Over de periode van 30/6/2020 tot 30/6/2021 is de Belgian All Shares Net Return index met 27% toegenomen.

Value Square Fund Equity Belgium steeg over deze periode met 40,4%; de beste prestatie van alle Belgische aandelenfondsen.

Lokaal beheer op de Belgische markt

Het fonds Value Square Fund - Equity Belgium C Kap heeft het Kristallen Fonds voor het beste Belgische aandelen- fonds in de wacht gesleept.

De fondsbeheerder, Patrick Millecam, is al sinds 1993 actief op de markt. Hij is getuige geweest van de fusie van de Beurs van Brussel met die van Amsterdam en Parijs, onder de vleugels van Euronext. Op die manier kon onze kleine beurs opgenomen worden in de schoot van een groep meteen zekere kritische massa.

Deze beheerder heeft ook meegemaakt hoe vele bedrijven van de beurs werden gehaald. “Veel familiebedrijven worden gepolst om hun bedrijf van de beurs te halen. Dat komt door de extreem lage rentevoeten en de steeds strenger wordende regelgeving. Hierdoor werd de keuze van de bedrijven waaruit beleggers kunnen kiezen beperkt tot een honderdtal aandelen,” aldus de beheerder. De afgelopen periode is geen sinecure geweest voor aandelenbeleggers. Door de Covid-19 crisis veroorzaakten de opeenvolgende lockdowns paniek op de beurzen. Daarna konden de markten zich herstellen.

Hoe heeft het Value Fonds zich in een dergelijke moeilijke omgeving kunnen onderscheiden? De grootste kracht van dit fonds ligt in zijn aandelenselectie (‘stockpicking’). Deze bevek schaduwt immers de Brusselse beursindex niet. Hij gaat ervan afwijken en maakt weloverwogen keuzes. “Wij zijn ‘waardebeleggers’ en gaan dus zelf voor elk aandeel een intrinsieke waarde berekenen. Vervolgens gaan we proberen om deze aandelen te kopen met een voldoende hoge korting(veiligheidsmarge).

Daarnaast zijn we geïnteresseerd in bedrijven die hun strategie de afgelopen jaren positief hebben bijgesteld, alsook in bedrijven die kunnen inspelen op bepaalde langetermijntrends (bv. de Europese Green Deal),» geeft Patrick Millecam nog mee. Bovendien volgt de beheerder de bedrijven die hij opneemt in portefeuille op de voet op. Er is regelmatig contact met het management en hij woont de aandeelhoudersvergaderingen bij. De prestaties van het fonds op één jaar zijn te danken aan het feit dat de portefeuille bepaalde uitstekend presterende aandelen telt. We vermelden onder andere X-Fab, Deceuninck, D’Ieteren, Econocom en Recticel. Die aandelen zijn immers met respectievelijk 136,3%, 121,6%, 110%, 87,9%en 82,7% gestegen.

Patrick Millecam brengt ook de troeven van de Belgische markt nog eens onder de aandacht. «In België noteren immers een aantal mooie bedrijven die wereldwijde marktleiders zijn, of gespecialiseerd zijn in bepaalde niches. De meeste Belgische bedrijven zijn daarnaast ook bijzonder transparant en communiceren uitstekend.’ Wie belegt op de Belgische markt, belegt ook ruimer dan de lokale markt. Vele van de op deze marktgenoteerde bedrijven zijn immers exporteurs. «Bovendien lijkt een Belgisch aandelenfonds mij een goede keuze voor wie toch de sprong naar de beurs wil wagen. Dit beleggingsfonds wordt immers beheerd door één of meerdere beheerders die de beleggingen dagelijks opvolgen, maar een langetermijnvisie hanteren», aldus de beheerder. Vermogensbeheer is afhankelijk van talrijke onzekere factoren. Het is dan ook niet evident voorbeleggers om het hoofd koel te houden.

Een actief Belgisch aandelenfonds wordt vaak beheerd op basis van stock pickingen een actief beheer. Value Square heeft dankzij zijn waarde gericht beheer deze award in 2021 kunnen bemachtigen.

Isabelle de Laminne

De receptie herbekijken kan u via volgende link

Disclaimer

Dit artikel is geschreven op initiatief van De Standaard en is niet gesponsord door Value Square, het werd integraal overgenomen.

Terug naar blog overzicht