Privacy policy

Hallo!

We respecteren uw privacy. En dat is echt logisch. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met allerlei soorten gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens. We leggen uit welke van uw persoonlijke gegevens we opslaan, hoe we ze verwerken en waarom we dit doen.

We garanderen dat we vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan en dat we deze in een uiterst veilige omgeving bewaren. Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan onze commerciële partners. Laten we daar duidelijk over zijn.

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regels van de GDPR, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming), en de nationale uitvoeringswetgeving. In dit privacybeleid gebruiken we specifieke termen die in die verordeningen zijn gedefinieerd (bijvoorbeeld "persoonsgegevens", "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke voor de verwerking").

Wie zijn wij?

Value Square nv is een Belgisch bedrijf met zijn maatschappelijke zetel te: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), België. Ons BTW nummer is BE 0885.750.253. Wij zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens via de website ('verantwoordelijke voor de verwerking'). Dit betekent dat we het doel en de middelen van deze verwerking bepalen.

Categorieën van gegevens die worden verwerkt

Hieronder geven we mee welke categorieën van gegevens die we verwerken en het doel van deze gegevensverwerking.