We always invest for the long term.

Squares of pleinen vervullen al sinds jaar en dag een sociale én economische functie, ze verbinden numbers en people.

Investing ourselves.

We leggen alle skills van ons team in de weegschaal om te zorgen voor de groei én de bescherming van uw vermogen. Dit doen we al sinds 2007, door enkel te investeren volgens de tijdloze principes van het waardebeleggen, een duidelijke focus op lange termijn.
Meer weten? Maak een afspraak

Publicitaire mededeling

Alvorens te beslissen om te investeren in een compartiment dient men eerst het prospectus en het essentieel informatiedocument (PRIIPS KID) te lezen. De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. U vindt deze documenten op de respectievelijke compartiment pagina's. Dit is een publicitaire mededeling.

Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest.​

Rechten van de belegger

Voor meer informatie over de rechten van de belegger kan u steeds onze "Wettelijke informatie" webpagina bezoeken of deze link openen. De informatie in het document is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels