6.10.2022
Artikel

De Kristallenfondsen van 2022

Voor het tweede jaar op rij wint het Value Square Fund - Equity Belgium C Cap het Kristallen Fonds in de categorie Belgische aandelenfondsen. De Beurs van Brussel is een kleine markt, maar heeft wel troeven. Ze telt veel small caps en is dus mogelijk interessant in een portefeuille als diversificatie.

Voorwoord: Omgaan met risico's en onzekerheid

Het is in deze tijden een heuse uitdaging om awards uit te reiken voor de best presterende fondsen van het afgelopen jaar. Het einde van de lockdown eind 2021 was een voorwaarde voor het herstel van de economie. Maar de analisten stelden hun groeiprognoses neerwaarts bij toen een nieuwe besmettingsgolf opdook. De portefeuilles werden vervolgens geswitcht van groeiaandelen naar waardeaandelen. Maar de inval van Rusland in Oekraïne in februari was een gamechanger. De stijging van de energieprijzen kwam bovenop de opmars van de grondstoffenprijzen. Er waren ook bottlenecks in de toeleveringsketens in een vrij krappe arbeidsmarkt. Vanaf dat moment was er geen sprake meer van tijdelijke inflatie.

Inflatie, stijgende rente en dalende markten zijn factoren waarmee fondsbeheerders tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 te maken kregen. Terwijl de winnende aandelenfondsen zich in deze periode recht konden houden met positieve rendementen, stonden de obligatiefondsen in het rood. In deze categorieën worden de fondsen die de schade konden beperken beloond. Een jaar geleden heerste er optimisme bij fondsbeheerders. Vandaag is er sprake van een recessie, inflatie die nog niet zijn hoogtepunt heeft bereikt en nog meer renteverhogingen door de centrale banken. Het economische en financiële klimaat voor beheerders zal de komende maanden een uitdaging blijven. Het zijn nu de groei- en inflatieverwachtingen die de markten aansturen. In een dergelijke omgeving kunnen beheerders enkel scenario's opstellen met verschillende scenario's en hopen dat zij de juiste keuzes maken.

Klassement en methodologie

De Kristallen Fondsen van La Libre en De Standaard worden in het najaar uitgereikt op basis van de prestaties over één jaar per 30 juni. In de huidige context en door de onzekere geopolitieke omstandigheden, de inflatie en de stijgende rente, lijkt het steeds moeilijker om een keuze te maken uit het zeer (te?) grote aantal financiële producten op de markt. Beleggers vertrouwen nog te vaak op enkel de prestaties van fondsen. Vandaag reiken La Libre en De Standaard awards uit op basis van het rendement tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022.

Bij deze award worden de beste fondsen per categorie op basis van hun prestaties in de bloemetjes gezet. Deze Kristallen Fondsen richten zich op tien categorieën fondsen: beveks die beleggen in Belgische aandelen, beveks die beleggen in wereldwijde aandelen, Europese aandelen, Amerikaanse aandelen, small & mid caps, beveks in bedrijfsobligaties en beveks in staatsobligaties. Daarna volgen de drie awards voor defensieve, neutrale en dynamische patrimoniale beleggingsfondsen.

De rankings worden opgesteld door het bedrijf Symex en onder zijn verantwoordelijkheid. Ze worden alleen ter informatie gegeven. De redacties van La libre en Le Standaard kozen voor een eenvoudige methodologie. De fondsen worden binnen elke categorie gerangschikt volgens hun -zuivere" prestaties, zonder rekening te houden met hun volatiliteit.

Deze prestaties worden berekend op basis van de eenjarige prestatie van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, die voor 75% wordt gewogen. Naast deze prestaties wordt de prestatie-evolutie over drie jaar gewogen op 25%. Alleen fondsen die in België aan het grote publiek (retail) worden aangeboden zonder minimum instapbedrag, kunnen in deze ranglijst worden opgenomen. Voor elk genomineerd en winnend fonds werd dit bevestigd door de uitgevers van de fondsen. Dit is de verantwoordelijkheid van de auteurs en niet van de redactie van de twee publicaties.

Vergeet niet dat vermogensbeheer geen sprint is, maar een marathon die in de tijd en op lange termijn moet worden geëvalueerd.

We mogen echter niet vergeten dat het rendement niet het enige criterium mag zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van een beleggingsfonds. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit kan niet genoeg herhaald worden! Dit klassement wordt derhalve slechts ter informatie gepubliceerd. In geen geval mogen deze awards en nominaties worden beschouwd als beleggingsadvies.

Vergeet niet dat vermogensbeheer geen sprint is, maar een marathon die in de tijd en op lange termijn moet worden geëvalueerd. Er moet rekening worden gehouden met de beleggingshorizon en -doelstellingen. Alvorens te beleggen is het altijd raadzaam informatie in te winnen en het KIID (document met essentiële beleggersinformatie) door te nemen, dat specifiek is voor elk fonds en de belegger informeert over het risiconiveau, de kosten, het beleggingsuniversum en de prestaties van het fonds. Documenten met informatie ter aanvulling van deze award uitreiking.

Isabelle De Laminne

De winnaars aan het woord: Patrick Millecam (Partner - Senior Portfolio Manager)

Welke factoren verklaren de goede prestaties van uw fonds tijdens deze periode?

De Belgische markt is inderdaad eerder een markt van kleine en middelgrote ondernemingen. We hebben de portefeuille gescreend om te zien of elk bedrijf redelijk gewapend is tegen de uitdagingen die alle bedrijven treffen (sterke kostenstijging door inflatie van heel wat grondstoffen, stijgende energieprijzen, tekort aan componenten, krappe arbeidsmarkt, de automatische loonindexering in België). We hebben bij de portefeuillesamenstelling bijzondere aandacht besteed aan de prijszettingsmacht om die bedrijven te verkiezen met een sterke pricing power. Ook hadden we begin 2022 een relatief grote cashpositie, waardoor we minder werden getroffen door de correctie op de aandelenmarkten.

De aandelen in portefeuille die over de periode juli 2021 - juni 2022 de sterkste return hebben opgeleverd zijn Aliaxis (+54,2%), Euronav (+51,3%), Van de Velde (+45,2%), Resilux (bod, +40,4%), D'Ieteren (+38,7%), Sipef (+37,9%) en EVS (+31,2%). Van alle Belgische aandelenfondsen hebben we het laagste percentage Bel20- aandelen. We hebben dan ook de hoogste "active share" van alle fondsen die minstens 5 jaar bestaan. We zijn redelijk benchmark agnostisch. We kiezen die aandelen met het beste risicogewogen opwaarts potentieel.

Het potentieel van Belgische aandelen

Voor het tweede jaar op rij wint het Value Square Fund - Equity Belgium C Cap het Kristallen Fonds in de categorie Belgische aandelenfondsen. De Beurs van Brussel is een kleine markt, maar heeft wel troeven. Ze telt veel small caps en is dus mogelijk interessant in een portefeuille als diversificatie.

"De Belgische markt is inderdaad een markt van kleine en middelgrote ondernemingen. Er zijn slechts 107 Belgische bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 25 miljoen euro. Als we de definities van Euronext gebruiken, zijn er 42 mid caps op Euronext Brussel en 22 small caps. Met andere woorden, 60% van het aantal Belgische beursgenoteerde ondernemingen (met een marktwaarde van ten minste 25 miljoen euro) zijn kleine en middelgrote kapitalisaties. Large caps, boven een miljard euro, vertegenwoordigen 40% van het aantal bedrijven, maar 93% van de totale marktkapitalisatie", erkent Patrick Millecam, beheerder van het Value Square Fund - Equity Belgium.

Hoe beheer je in deze context een fonds op zo'n kleine markt? De beheerder geeft toe dat hij zijn keuzes buiten de Bel 20 index maakt door actief beheer en pure stock picking. Elk bedrijf wordt dan gescreend. In een context van hoge inflatie komt het er vooral op aan de bedrijven eruit te pikken met een sterk prijszettingsvermogen, d.w.z. ondernemingen die stijgingen van kosten, energie of grondstoffen kunnen doorrekenen in hun verkoopprijzen. In bepaalde marktsituaties is het ook goed om cash achter de hand te houden om zo op kansen in te spelen.

Maar wat kan de toegevoegde waarde zijn van een dergelijk fonds in vergelijking met ruimere fondsen die in Europese of wereldwijde aandelen beleggen? 'De meerwaarde voor klanten en aandeelhouders van Value Square and Equity Belgium ligt in de sterke opvolging van alle Belgische aandelen. Value Square voert elk jaar een grote studie uit naar de fundamentele waardecreatie van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven. Wij vinden dan ook dat de cliënten recht hebben op een echt actief beheer en goede prestaties," voegt Patrick Millecam eraan toe. Deze markt, op zichzelf beschouwd, is discreet, maar telt wel enkele pareltjes. Voor Belgische beleggers zijn bepaalde beursgenoteerde ondernemingen soms gekoppeld aan persoonlijke ervaringen. Door in dergelijke bedrijven te beleggen, kunt u zeggen dat u mede-eigenaar bent.

'Beursgenoteerde bedrijven zijn relatief sterker aanwezig in de media dan niet-beursgenoteerde bedrijven. Zo kunt u deze bedrijven beter opvolgen, u kunt hun producten proeven of hun producten en diensten gebruiken. Beleg in wat je kent is een bekende beurswijsheid. Het geeft u ook meergemoedsrust. Dit is een belangrijk element voor een belegger om paniekaankopen en verkopen op het verkeerde moment te voorkomen. Daardoor kan hij op lange termijn een beter rendement behalen. En bovendien zijn er maar weinig bedrijven die uitsluitend afhankelijk zijn van de Belgische economie. Met een Belgisch aandelenfonds kunt u ook profiteren van de economische ontwikkelingen in de rest van de wereld (Europa, de VS en Azié),"zegt Patrick Millecam. Het is waar dat België een klein land is met een blik op de wereld. Onze kleine aandelenmarkt heeft dus een aantal voordelen waarvan de winnaar in de categorie fondsen die in deze markt belegd zijn, heeft kunnen profiteren.

Isabelle de Laminne

Disclaimer

Dit artikel is geschreven op initiatief van De Standaard en is niet gesponsord door Value Square, het werd integraal overgenomen.

Terug naar blog overzicht