2.1.2024
Nieuws

Value Square NV blijft CO²-neutraal

Via gecertificeerde klimaatprojecten hebben wij 42 ton CO2 gecompenseerd voor het boekjaar 2023.

Wij hebben aldus CO2-neutraliteit behaald met dit CO2-NEUTRAAL certificaat conform PAS2060, de internationale standaard voor CO2-neutraliteit die een garantie vormt voor geloofwaardige klimaatactie.

Sinds 2017 werken wij hiervoor samen met CO2logic (a SOUTH POLE company) als consultant in CO2-neutraliteit. In deze periode hebben wij voor meer dan 357 ton CO2 gecompenseerd via verschillende klimaatprojecten.

Een project dat we steunen is “Saving Trees in Uganda”. Sinds de start van dit project hebben meer dan 480.000 efficiënte kookovens de huishoudens in Oeganda bereikt. Het doel van dit klimaatproject is drievoudig: redden van bomen, bosdegradatie te verminderen en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking waarborgen door schadelijke luchtverontreinigende stoffen in hun huishouden te verminderen (Saving Trees, 2019; CO2logic, 2019).

CO2-neutraliteit en het “CO2 Neutral”-label worden beoordeeld en gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke internationale certificerende instantie.

Terug naar blog overzicht