Value Square NV is
CO2-neutraal

Via gecertificeerde klimaatprojecten hebben wij 42 ton CO2 gecompenseerd voor het boekjaar 2023. Wij hebben aldus CO2-neutraliteit behaald met dit CO2-NEUTRAAL certificaat conform PAS2060, de internationale standaard voor CO2-neutraliteit die een garantie vormt voor geloofwaardige klimaatactie.

Sinds 2017 werken wij hiervoor samen met CO2logic (a SOUTH POLE company) als consultant in CO2-neutraliteit. In deze periode hebben wij voor meer dan 357 ton CO2 gecompenseerd via verschillende klimaatprojecten.

Een project dat we steunen is “Saving Trees in Uganda”. Sinds de start van dit project hebben meer dan 480.000 efficiënte kookovens de huishoudens in Oeganda bereikt. Het doel van dit klimaatproject is drievoudig: redden van bomen, bosdegradatie te verminderen en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking waarborgen door schadelijke luchtverontreinigende stoffen in hun huishouden te verminderen (Saving Trees, 2019; CO2logic, 2019)

CO2-neutraliteit en het “CO2 Neutral”-label worden beoordeeld en gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke internationale certificerende instantie.
Bekijk ons certificaat
Het Nationaal Park Rwenzori Mountains beslaat bijna 100.000 hectare in het westen van Oeganda en omvat het grootste deel van de Rwenzori-bergketen.

Klaar voor de toekomst

Sinds 31 oktober 2018 bevinden onze kantoren zich in ABSoluut Plaza, een project van ABS Bouwteam dat maximaal is voorbereid op de toekomst.
De klimatisatie wordt centraal en collectief opgewekt.

De behoefte aan verwarming en koeling wordt minimaal gehouden via optimale isolatie en zonnewering. Bovendien wordt via geothermie alle energie voor warmte en koeling uit de aarde gehaald door het gebruik van de grond als een soort batterij voor warmte/koeling (tot op meer dan 120 meter diepte).

Er wordt gebruik gemaakt van waterpompen, 30 boringen en hydraulica. De warmte die in de zomer uit het gebouw afgevoerd wordt (d.i. de koeling van het gebouw), wordt opgeslagen in de grond. In de loop van het stookseizoen wordt die warmte er weer uitgehaald om het gebouw op te warmen. De energie die nodig is om de geothermie om te zetten in bruikbare warmte en koeling (d.i. de warmtepomp) wordt maximaal lokaal en duurzaam opgewekt via het zonlicht, d.i. via zonnepanelen. Verder wordt het regenwater opgevangen voor onder andere de toiletten in het gebouw.
Sinds 31 oktober 2018 bevinden onze kantoren zich in ABSoluut Plaza.