CO² Logic

Value Square NV is CO2-neutraal

Onze partner CO2logic is consultant in CO2-neutraliteit. Via het gecertificeerde klimaatproject "Saving Trees in Uganda" hebben wij 12 ton CO2 gecompenseerd voor het boekjaar 2017. Wij hebben aldus CO2-neutraliteit behaald met dit CO2-NEUTRAAL certificaat conform PAS2060, de internationale standaard voor CO2-neutraliteit die een garantie vormt voor geloofwaardige klimaatactie. 

Sinds de start van het project "Saving Trees in Uganda" hebben meer dan 480.000 efficiënte kookovens de huishoudens in Oeganda bereikt. Het doel van dit klimaatproject is drievoudig: redden van bomen, bosdegradatie te verminderen en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking waarborgen door schadelijke luchtverontreinigende stoffen in hun huishouden te verminderen (Saving Trees, 2018; CO2logic, 2018)

CO2-neutraliteit en de "CO2 Neutral" -label worden beoordeeld en gevalideerd door Vinçotte, een onafhankelijke internationale certificerende instantie.

Klik hier voor het certificaat.

Het kernbegrip van ABSoluut Plaza is duurzame huur en het kloppend hart daarvan bevindt zich in de kelder.ABSoluut Plaza

Verhuis naar ABSoluut Plaza

Wij zijn op 31 oktober 2018 verhuisd naar onze nieuwe kantoren. ABSoluut Plaza is een project van ABS Bouwteam en het gebouw is maximaal voorbereid op de toekomst. De klimatisatie wordt centraal en collectief opgewekt.

De behoefte aan verwarming en koeling wordt minimaal gehouden via optimale isolatie en zonnewering. Bovendien wordt via geothermie alle energie voor warmte en koeling uit de aarde gehaald door het gebruik van de grond als een soort batterij voor warmte/koeling (tot op meer dan 120 meter diepte). Er wordt gebruik gemaakt van waterpompen, 30 boringen en hydraulica. De warmte die in de zomer uit het gebouw afgevoerd wordt (d.i. de koeling van het gebouw), wordt opgeslagen in de grond. In de loop van het stookseizoen wordt die warmte er weer uitgehaald om het gebouw op te warmen. De energie die nodig is om de geothermie om te zetten in bruikbare warmte en koeling (d.i. de warmtepomp) wordt maximaal lokaal en duurzaam opgewekt via het zonlicht, d.i. via zonnepanelen. Verder wordt het regenwater opgevangen voor onder andere de toiletten in het gebouw. (ABS Bouwteam, 2018)

ABSoluut Plaza

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/720-windmillpark1208335.jpg","quote":"Investing should be like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement\u2026go to Las Vegas.","quote_author":"Paul Samuelson","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]