Algemene Vergadering Value Square Fund | 2017

Op zaterdag 18 maart 2017 vindt de negende Algemene Vergadering plaats van Value Square Fund. 

De officiële oproeping verscheen op 2 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd. U kan een volmachtdocument downloaden indien u dit wenst.

Enkel indien u deelbewijzen Value Square Fund laat blokkeren kan u deelnemen aan de Algemene Vergadering van Value Square Fund om 14u.
Na de Algemene Vergadering volgt een Investor Meeting dat toegankelijk is voor alle aandeelhouders van Value Square Fund.

Gelieve u in te schrijven via onze website indien u wenst deel te nemen aan de Algemene vergadering  en/of de Investor Meeting.

Na de presentatie door de beheerders kunnen aandeelhouders vragen stellen. Aandeelhouders die het wensen kunnen reeds vooraf hun vragen doormailen naar info@value-square.be.

Toekomstige evenementen

Wij organiseren op regelmatige basis evenementen. Wenst u automatisch verwittigd te worden over toekomstige evenementen? Geef het aan in het contactfomulier.
[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"Go to bed smarter than when you woke up.","quote_author":"Charlie Munger","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]