Algemeen

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Value Square N.V. Value Square is een erkende vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies met een vergunning van de Belgische toezichthouder op de financiële sector (www.fsma.be). De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door Value Square en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig na te kijken.

Aansprakelijkheid en draagwijdte van de informatie

Value Square streeft ernaar om alle informatie op deze website zo juist, volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Value Square kan echter in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt. Indien er zich onjuistheden of onnauwkeurigheden voordoen, wordt al het mogelijke gedaan om deze zo snel mogelijk aan te passen.

Gebruikers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. De waarde van een belegging kan immers aanzienlijk fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

De verspreide gegevens vormen geen professioneel advies. Ze hebben geen contractuele waarde en vormen geen eenzijdige verbintenis van Value Square. Als u geïnteresseerd bent in beleggen, wordt u aangeraden contact op te nemen voor een advies dat rekening houdt met uw specifiek beleggingsprofiel.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Value Square is verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze website wordt beheerd door Value Square en voldoet aan de Belgische wetgeving. Value Square biedt geen garantie dat zij ook geschikt is voor gebruik vanuit andere rechtsgebieden. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website is onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid (SRDII)

Rechten van de klant
Optimale selectie van orderuitvoerders

Value Square werkt als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies nauw samen met een aantal financiële instellingen die de orders ontvangen van Value Square en uitvoeren voor rekening van de cliënt. Bij orders in financiële instrumenten bestaat de rol van Value Square dus in deze van orderdoorgever, terwijl de orderuitvoerder instaat voor de uitvoering. 

Onder de MiFID II regelgeving voert Value Square een beleid dat er op gericht is een order de grootste kans te geven om optimaal te worden uitgevoerd, rekening houdend met prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, de omvang van het order, alsook het type order.

 Daarom heeft Value Square overeenkomstig haar selectiebeleid haar Bewaarders/orderuitvoerders met zorg geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid (best execution) toegepast door de Bewaarder/orderuitvoerder; 
  • de reputatie en kwaliteit van de diensten van de Bewaarder/orderuitvoerder;  
  • het land of de landen waar de Bewaarder/orderuitvoerder actief is; 
  • de totale kosten voor rekening van de cliënt;  
  • de kwaliteit van de verwerking en follow-up van orders. 

Value Square zorgt ervoor dat het orderuitvoeringsbeleid van de Bewaarder/orderuitvoerder prioriteit geeft aan de prijs- en het kostencriterium. In de praktijk geeft Value Square voorrang aan de verzending van de orders aan de Bewaarder/orderuitvoerder waarmee de cliënt een overeenkomst tot opening van een Rekening gesloten heeft.

Regelmatig gaat Value Square na of het orderuitvoeringsbeleid van de Bewaarder nog de nodige waarborgen biedt voor een optimale uitvoering. Value Square publiceert jaarlijks voor elke categorie van financiële instrumenten een overzicht op haar website van de belangrijkste vijf beleggingsondernemingen in termen van handelsvolumes waaraan zij tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten heeft doorgegeven. 

In het geval dat een cliënt een specifieke instructie gegeven heeft en het order uitgevoerd dient te worden volgens deze specifieke instructie, kunnen de principes van de optimale uitvoering niet toegepast worden 

Download

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: 2023-05-01

Belangenconflictenbeleid

Value Square Fund

[{"image":"media\/bg\/3460-vs_balloon.jpg"},{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote_author_location":""}]