Value beleggen betekent succes op lange termijn

Als Value beleggers focussen wij voornamelijk op familiebedrijven. We zoeken naar de beste beleggingsideeën en maken ons niet veel zorgen over een referentie-index. Onze Asset Managers analyseren aandelen door het berekenen van de intrinsieke waarde op een conservatieve manier. We kopen alleen goedkope bedrijven die noteren met een grote korting en dus een voldoende significant opwaarts potentieel bieden.

Onze voorkeur voor familiebedrijven

Wij geven de voorkeur om te investeren in bedrijven die gedeeltelijk in handen zijn van een familie of waarin bestuurders een groot deel van hun vermogen belegd hebben. Dit is een soort garantie dat managers of referentie-aandeelhouders die hun eieren in één mand hebben het grootste deel van hun tijd wijden aan het beheer van het bedrijf voor het lange termijn succes.

Langetermijnvisie

De aandelenkoers van een bedrijf moet een voldoende grote korting bieden ten opzichte van de intrinsieke waarde. We gebruiken het feit dat de beurs inefficiënt is op korte termijn, maar dat op lange termijn de aandelenkoers evolueert naar de intrinsieke waarde. Wij kiezen dan ook vaak voor een tegendraadse aanpak: bij voorkeur kopen bij depressieve markten en verkopen wanneer de aandelenmarkten noteren boven hun intrinsieke waarde.

De beurs als een markt

Wij zijn ervan overtuigd dat de beurs inefficiënt is. Aandelenkoersen worden op korte termijn sterk beïnvloed door emoties, zoals angst en hebzucht. We hebben geen kristallen bol. Wij doen geen voorspellingen voor de korte termijnevolutie van aandelenkoersen. We maken in de eerste plaats gebruik van de beurs als een marktplaats om aandelen te kopen die verhandeld worden tegen een grote korting op hun reële waarde en we verkopen aandelen die hun koersdoel hebben bereikt. Wij zullen de intrinsieke waarde van een onderneming niet aanpassen aan de evolutie van de aandelenkoers, tenzij er een fundamentele reden is om dat te doen.

Grondleggers van value beleggen

De fundamenten van het Value Beleggen werden gelegd door Benjamin Graham. Hij schreef een aantal meesterwerken, waaronder “The Intelligent Investor” en “Security Analysis”, deze laatste samen met David Dodd. Graham was de leermeester van niemand minder dan Warren E. Buffett.

Warren Buffett en zijn partner Charles T. Munger behaalden via hun beleggingsvehikel Berkshire Hathaway een gemiddelde jaarlijkse return van 20% sinds 1965 tot eind 2020. Over die tijdsspanne van 56 jaar groeide de boekwaarde van Berkshire van 19 USD naar 287.031 USD of een return van 1.462,231% tegenover slechts een jaarlijkse aangroei van de beurs (S&P 500) van 10,2% of 23,454% over 56 jaar. Dat is de kracht van de samengestelde intrest en de kracht van … de lange termijnvisie.

Bij gewone goede huisvaderaandelen die gekocht worden onder normale omstandigheden ligt deze veiligheidsmarge in het feit dat de winstcapaciteit (of de omgekeerde koers-winstverhouding) aanzienlijk hoger moet zijn dan de huidige lange termijnrente.Benjamin Graham

Evenwichtige portefeuillesamenstelling

Bij Value Square schenken wij de nodige aandacht aan een evenwichtige portefeuillesamenstelling om de risico’s te spreiden. Dit impliceert dat we vaak niet meer dan 5% van een portefeuille in één enkel aandeel zullen beleggen.

Value wordt vaak radicaal tegenover Groei geplaatst. Dit zijn volgens Value Square geen tegengestelde begrippen. Wel zijn groeiaandelen meer sexy, staan ze meer in de mediabelangstelling en spreken meer de grote massa aan. Dit heeft als neveneffect dat hun beurswaardering vaak navenant is. Groeiaandelen zijn zelden goedkoop, tenzij op bodemkoersen op het ogenblik dat de beurs niet populair is. De aandelenanalyse heeft zich de laatste decennia meer en meer verlegd naar het inschatten van de toekomstige winsten. 

Wij hanteren een groeimodel voor de meeste industriële bedrijven. Wel gaan we vaak niet veel verder in de toekomst kijken dan twee tot drie jaar. Voorspellingen maken van de winst van een bepaald bedrijf binnen tien jaar heeft weinig zin en vergroot de kans op een verkeerde berekening.

We hanteren tevens conservatieve schattingen van de winsten en van de intrinsieke waarde. Ook bij groeiaandelen eisen we een voldoende grote korting tegenover de intrinsieke waarde. We kopen zelfs het liefst groeiaandelen op voorwaarde dat het ook Value aandelen zijn.

The Margin of Safety

Een value belegger versus een speculant

De fout die vele beleggers maken bij het kopen van groeiaandelen is dat ze te weinig aandacht schenken aan de “margin of safety” en dat ze vaak te optimistische schattingen maken van de toekomst. En daarin verschilt net een Value belegger van een speculant. Een speculant is meer bezig met wat iemand anders voor zijn belegging zou willen betalen, dan wat die belegging hem zou opleveren aan cash en/of dividenden de volgende jaren. De meeste speculanten denken vaak dat ze het geluk aan hun zijde hebben als ze een “gokje” wagen op de beurs. Ze denken ook steevast dat de timing gunstig is en dat ze het beter weten dan de rest van de markt. Dit is uiteraard een subjectief oordeel.

Mister Market

We zijn geen goeroes en hebben geen kristallen bol. U zal ons dan ook geen al te grote macro-economische uitspraken, noch voorspellingen zien doen over de beursevolutie op korte termijn. We geven toe dat we het niet weten. We laten ons niet leiden door de beurs, maar houden het bij de fundamenten. Wie dit niet doet zal vaak met het hoofd tegen de muur lopen. Warren Buffett omschrijft dit fenomeen als “Mister Market”, iemand die regelmatig aan uw deur komt kloppen om uw aandelen te kopen of zijn aandelen aan u te verkopen.

Asset Management

Asset Management van Value Square werkt volgens een bepaalde systematiek, waarbij voor elk aandeel in ons beleggingsuniversum een intrinsieke waarde wordt berekend volgens conservatieve schattingen. Vervolgens wordt een advies geformuleerd gebaseerd op de potentiële return en rekening houdend met het risicoprofiel. We stoppen geen emotionele variabelen in ons model.

Heel wat ervaren beleggers zijn het erover eens dat de aankoopprijs van een investering heel belangrijk is. Door goedkoop te kopen tegenover de intrinsieke waarde beschermt u zich met een zekere veiligheidsmarge.

Stel: u heeft een aandeel met een k/w van 10, het winstrendement of de winstcapaciteit bedraagt dan 1/10 of 10%. De intrest op 10-jarige staatsobligaties bedraagt 4%. Dan werkt dit aandeel in uw voordeel voor 6% (10% - 4%) per jaar. Dit alles in de veronderstelling dat de winst van het betreffende bedrijf op hetzelfde peil kan blijven.

Na jarenlange observatie is gebleken dat beleggers de grootste verliezen oplopen door de aankoop van aandelen van een lage kwaliteit in economisch gunstige tijden. De kopers gaan ervan uit dat de huidige goede winsten zich ook in de toekomst zullen voordoen en verwarren tevens voorspoed met veiligheid.Benjamin Graham

Aandacht voor kwaliteit

Het probleem is dat het gros van de beleggers pas in actie schiet, nadat de beurs er al een verschroeiende rit heeft opzitten. Vaak begint de massa pas aandelen te kopen na het lezen van hoeraberichten over de beurs (bijvoorbeeld : “De Beurs bereikt al voor de zevende dag op rij een nieuw record”), of als hun buurman gratis tips komt geven. Vaak komen in een dergelijke periode aandelen naar de markt van een eerder bedenkelijk allooi met weinig of geen trackrecord. 

Bij Value Square hechten we bijzondere aandacht aan de kwaliteit van een aandeel of obligatie. We geven elk aandeel/obligatie een kwaliteitsscore mee en leggen interne eisen op voor de kwaliteit van uw totale portefeuille. We hebben liever dat het kapitaal voor ons werkt en dat de formule van de samengestelde intrest zijn werk doet dan te investeren in aandelen met een hoog risicogehalte, zonder winsten of dividenden.

Eigen huisfondsen volgens de principes van het Value beleggen

De beheerders van de fondsen hebben dezelfde belangen als de investeerders in de fondsen. Hun persoonlijke beleggingsportefeuille bestaat immers uitsluitend uit Value Square fondsen. Over gelijklopende belangen en engagement gesproken.
[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"Being a square keeps you from going around in circles","quote_author":"J. Vernon McGee","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]