Waarom familiebedrijven de beurs kloppen

Onze selectie nieuws |Geplaatst op 19 oktober 2017

Familiebedrijf Roularta (70% in handen van de familie De Nolf) pakte deze week uit met een opvallend bericht en gaf daarmee meteen de perfecte voorzet voor de “Dag van het Familiebedrijf”. Die wordt naar jaarlijkse gewoonte door het IFB (Instituut voor het Familiebedrijf) georganiseerd in oktober, dit jaar met gastprekers van Stadsbader, Boss Paints en IJsfabriek Strombeek. KBC meent dat Belgische en Europese familiebedrijven bij uitstek goed geplaatst zijn om de groeiversnelling in de eurozone om te zetten in stevige rendementen. Sterk familiaal aandeelhouderschap impliceert vaak een (meer) doordachte langetermijnvisie en een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal. De gemiddelde winst van Europese familiebedrijven ligt vandaag 25% boven het niveau van de crisis van 2008, terwijl de brede markt nog 40% onder niveau ligt. Op de beurs presteerden familiebedrijven de voorbije zeven jaar beter dan de markt: ze noteren dan ook aan een premie, maar die is gerechtvaardigd én bevindt zich nog steeds op een fair niveau.

Wat is een “familiebedrijf”

 1. Volgens het IFB wordt een onderneming, ongeacht de omvang, als een familiebedrijf beschouwd wanneer de meerderheid van het stemrecht op de algemene vergadering in handen is van de oprichter of de eigenaar van de onderneming en zijn familie. 

2. Daarnaast stellen ze dat het voor een beursgenoteerd familiebedrijf - zoals Bekaert, Sioen of Van de Velde in België – volstaat dat de familie 25% van de stemrechten in het bezit heeft. 

3. Er dient minstens één vertegenwoordiger van de familie in het management of het bestuur van de groep actief te zijn. Op die manier wordt rekening gehouden met gradaties in het familiale karakter van bedrijven. Zo zijn er familiebedrijven waar het eigendom, het management en het bestuur uitsluitend in handen zijn van familieleden. Daarnaast zijn er bedrijven waar de familie niet meer de dagelijkse leiding bekleedt, maar wel nog de voornaamste eigenaar is. De meeste beursgenoteerde Belgische familiebedrijven zijn daar mooie voorbeelden van. 

Economisch belang

Uit een onderzoek in opdracht van FBNet Belgium blijkt dat meer dan 75% van de Belgische ondernemingen het label ‘familiebedrijf’ draagt. Ook in de meeste andere belangrijke Europese landen leggen ze beslag op het grootste deel van het bedrijvenbestand. We geven graag enkele bevindingen uit de studie mee: 

  • Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor een derde van ons bbp; 
  • Familiebedrijven zijn goed voor 45% van het totale aantal arbeidsplaatsen in België; 
  • Vergeleken met niet-familiebedrijven zijn familiebedrijven gemiddeld iets ouder, kleiner, meer actief in de bouw, minder actief in de dienstensector en minder internationaal actief.

Waarom zijn familebedrijven interessant?

Langetermijnvisie 

Een sterk familiaal aandeelhouderschap dat bij het beleid betrokken is, leidt volgens KBC Asset Management tot een doordachte langetermijnvisie, die zowel door de aandeelhouders als door het management wordt gedeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan de bedrijfscontinuïteit. De emotionele betrokkenheid bij de vorige generaties en de aandacht voor de belangen van de toekomstige generaties zijn doorgaans aanwezig. Doordat familiale ondernemingen over de generaties heen denken, kunnen ze het kortetermijnbelang gemakkelijker loslaten dan andere bedrijven. 

Het management wordt minder gemotiveerd door kortetermijnobjectieven en bonussen, die soms ten koste gaan van het langetermijnbelang van de aandeelhouders. Omgekeerd zijn families vaak meer bereid om kapitaal voor een langere tijd ter beschikking te stellen. Zo kunnen winsten worden geherinvesteerd in plaats van uitgekeerd. 

Verantwoord groeien

Veel familiebedrijven streven ernaar om op een verantwoorde manier te groeien, om zo hun toekomst te verzekeren. Financiële avonturen en prestigeprojecten van het management maken meestal weinig of geen kans. Bovendien is de groei van familiebedrijven stabieler dan die van andere ondernemingen, omdat die doorgaans gefinancierd wordt met hun eigen middelen. De focus ligt meer op het succes en de © 2017 - Alle rechten voorbehouden 5/11 TOPIC Waarom familiebedrijven de beurs kloppen uitbouw van de bestaande activiteiten (organische groei). Omdat overnames kunnen leiden tot het verwateren van het familiebelang, komen die zelden voor.

Marktpositie en prijszetting

Familiebedrijven blijven zich meestal focussen op hun kernactiviteiten. Ze zijn minder geneigd om zich via overnames in te laten met nieuwe activiteiten of te diversifiëren naar activiteiten waarover ze geen kennis hebben. Daardoor zijn het vaak toonaangevende spelers met een relatief groot marktaandeel binnen hun domein. Door het beperkte aantal concurrenten genieten ze een prijszettingsmacht.

Een hoger rendement tegen een faire prijs

Familiebedrijven bieden een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal, wat op termijn leidt tot een sterkere winstgroei. De gemiddelde winst per aandeel van bedrijven in de eurozone ligt nog altijd 40% lager dan voor de crisis van 2008. De Europese familiebedrijven daarentegen zagen de winsten in diezelfde periode met 25% stijgen. Ook op de beurs presteerden familiebedrijven de voorbije zeven jaar beter dan andere bedrijven. 

Daardoor noteren familiebedrijven meestal duurder dan de brede Europese aandelenmarkt, maar deze premie ligt nog steeds op een fair niveau. Omdat familiebedrijven veel meer dan de brede eurozone-index geconcentreerd zijn in consumentensectoren, verklaart dit ongeveer 60% van het verschil in rendement. In 2016 werkte de sectorsamenstelling nadelig: er zijn niet veel familiebedrijven actief in grondstoffen en ze controleren ook nauwelijks of geen banken. Ze profiteren dus minder van cyclische opleving en konden bij het jaareinde dan ook niet profiteren van hogere rentevoeten.

En als belegger?

Uit een studie van UBS blijkt dat familiebedrijven ten opzichte van Large- , Mid- en Smallcaps gemiddeld een hogere winstmarge (EBIT) hebben en een hoger rendement op het eigen vermogen. Ook op niveau van de schuldgraad scoren ze het best met een significant lagere schuldgraad (Gearing). Zoals eerder aangehaald worden de winsten – door het langetermijnperspectief – vaker geherinvesteerd dan uitgekeerd. En dat blijkt uit het dividendenrendement, dat het laagst ligt van de vier groepen. 

Volgens KBC maakt de unieke manier waarop ze worden geleid worden - met een voorzichtig financieel beleid, een focus op de kernactiviteiten en een langetermijnvisie - van familiebedrijven ook vaak kwaliteitsbedrijven. En kwaliteit komt op termijn altijd bovendrijven, dat is op de beurs niet anders. 

Familiebedrijven boden de afgelopen jaren niet alleen een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal, ze bewezen ook dat ze tegen een stootje kunnen. Bij de correctie van de aandelenmarkt in het derde kwartaal van 2015 bijvoorbeeld, daalden de aandelen van familiebedrijven gevoelig minder dan de rest van de markt.

Value Square

Dat is ook de analisten van Value Square niet ontgaan. Uit hun jaarlijkse barometer voor de mate waarin Belgische bedrijven waarde creëren bleek eerder dit jaar dat in het lijstje van de sterkste presteerders vooral familiebedrijven terug te vinden zijn. Onder meer Lotus Bakeries, Resilux, Colruyt en Jensen Group presteerden in de periode tussen 2006 en 2016 beter dan superbelegger Warren Buffet met Berkshire Hathaway: 

  • “Als familie zien wij ons als de behoeders van het bedrijf. Daarbij primeert steeds de langetermijnvisie”, zo legde CEO Jan Boone van Lotus Bakeries het aan De Tijd uit. 
  • Bij Resilux klonk het als volgt: ‘Hard werken, dicht bij de klant staan, de hoogste kwaliteit leveren, steeds blijven innoveren’. 

KBC Equity Fund Family Enterprises

KBC Asset Management heeft met het KBC Equity Fund Family Enterprises (ISIN: BE6266852704 – niet online te verhandelen via Bolero, wel telefonisch via Bolero Orderdesk) sinds 2014 een fonds dat op dit thema inspeelt. Het fonds streeft naar een rendement door overwegend te beleggen in aandelen van genoteerde bedrijven uit de eurozone met een familiaal karakter, te weten: • Minstens 20% (belangenpercentage) van de aandelen van het bedrijf zijn rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een vennootschap of stichting) in het bezit van één of meerdere families • Minstens één lid van de familie(s) maakt rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een vennootschap of door formele mandatering van een derde) deel uit van de Raad van Bestuur van het bedrijf. 

Familiebedrijven in de Benelux

We gingen op zoek naar de familiebedrijven binnen het universum van KBC Securities en stelden vast dat ze met velen zijn: we telden er in totaal 47. Daarvan zijn er 32 waarbij de familie nog een actieve rol speelt, bij de overige stellen ze enkel het kapitaal ter beschikking en wordt het beleid door externe partijen gevoerd.

Opgepast, evenwel

De langetermijnvisie van familiebedrijven sluit nauw aan bij de optimale beleggingshorizon en dus vormen beiden - beleggers en bedrijven – op de beurs meer dan een verstandshuwelijk. Dat neemt niet weg dat een familie altijd meedenkt met de individuele belegger en dat de beperkte liquiditeit van (vooral kleinere) aandelen verhindert dat de onderliggende waarde volledig tot uiting komt. Er zijn heel wat voorbeelden van spanningen omdat het familiebelang ogenschijnlijk boven het publieke belang werd gesteld. Dat is onder meer zo wanneer de familie niet langer genoteerd wil zijn en de publieke co-aandeelhouders wil uitkopen. De waarde van zo’n bod op de aandelen die (nog) niet in familiebezit zijn, capteert vaak niet de volledige onderliggende waarde omwille van een waaier aan risicograadmeters. In die context brengen we het bod van de familiale aandeelhouders van drankenproducent Spadel - bekend van het watermerk Spa - in herinnering: het overnamebod voor de aandelen die nog niet in het bezit van de Du Bois-familie waren, bedroeg 36,1 miljoen euro. Per aandeel kwam dat neer op 95 euro, wat een premie van 18,93% ten opzichte van de slotkoers was. Begeleider F&I bestempelde dit als “aantrekkelijk”, omdat die koers omwille van de beperkte handel en liquiditeit moeilijk te bereiken was. Maar dat was niet helemaal naar de zin van alle aandeelhouders, die met succes de plannen dwarsboomden. Een soortgelijk verhaal was er bij dierenpark Pairi Daiza, waar het uitkoopbod door langetermijnbeleggers ook eerder als een spijtige zaak dan als een lucratieve belegging werd gezien. Het bod lukte niettemin, maar het groeiverhaal blijft wel intact en een herinvestering in vergelijkbare familiebedrijven wordt bemoeilijkt door het relatief schaarse aanbod op de beursvloer. Aandeelhouders hebben natuurlijk altijd de optie om op zo’n uitkoopbod niet in te gaan maar een deels geslaagd bod kan makkelijk leiden tot een nog meer verschraalde handel omdat het aantal vrij beschikbare aandelen sterk beperkt is. In zo’n scenario kan de waarde op de beurs niet worden gemaximaliseerd

Conclusie

  • KBC meent dat Belgische en Europese familiebedrijven bij uitstek goed geplaatst zijn om de groeiversnelling in de eurozone om te zetten in stevige rendementen. Sterk familiaal aandeelhouderschap impliceert vaak een (meer) doordachte langetermijnvisie en een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal. De gemiddelde winst van Europese familiebedrijven ligt vandaag 25% boven het niveau van de crisis van 2008, terwijl de brede markt nog 40% onder niveau ligt. 
  • Op de beurs presteerden familiebedrijven de voorbije zeven jaar beter dan de markt: ze noteren dan ook aan een premie, maar die is gerechtvaardigd én bevindt zich nog steeds op een fair niveau. 
  • We namen een kijkje op de Top Pick lijst van KBC Securities (dd. 4 oktober 2017) en ook daarop prijkt een handvol Belgische familiebedrijven: AB Inbev, Melexis, Kinepolis, Econocom en Immobel. Blijkbaar zijn de analisten ook overtuigd dat er meer waarde zit in de groep dan in de beurskoers...

Copyright

Tom Simonts - Bolero Topic

Geïnteresseerd in onze diensten?

Value Square biedt u discretionair beheer, adviserend beheer, fondsbeheer en institutioneel beheer. Neem een kijkje op onze dienstenpagina.[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"People calculate too much and think too little","quote_author":"Charles T. Munger","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]