Impact van het zomerakkoord

Onze selectie nieuws |Geplaatst op 8 januari 2018

WAT VERANDERT HET ZOMERAKKOORD VOOR UW BELEGGINGEN? UPDATE: 14 DECEMBER 2017

Agreement #begov dat tweet premier Charles Michel in de vroege uurtjes van 26 juli 2017. Daarmee maakt hij bekend dat de regering een akkoord heeft bereikt over een reeks sociaaleconomische hervormingen. Het zogenaamde Zomerakkoord ziet voor het eerst het licht. Uit de eerste presentatie van premier Michel blijkt al snel dat een aantal fiscale hervormingen uit het Zomerakkoord impact zullen hebben op effectenrekeningen. De verwachte intrede van deze hervormingen is 1 januari 2018. Maar wat is er vandaag, meer dan 3 maanden na deze gekende tweet, eigenlijk bekend over die impact op uw beleggingen? Een analyse van wat vandaag bekend is over het Zomerakkoord.

TAKS OP UW EFFECTENREKENING

De invoering van deze taks is de meest opvallende maatregel van het Zomerakkoord. De effectentaks bedraagt 0,15% op uw effectenrekening. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde portefeuillewaarde van uw (niet-)beursgenoteerde aandelen, obligaties (zowel genoteerde als niet-genoteerde), certificaten, trackers en fondsen, kasbons en warrants. Dit vanaf een portefeuille van € 500.000 per persoon. De belasting zal vanaf dit bedrag op het volledige bedrag worden afgerekend, niet enkel op het overschrijdende bedrag. Deze zaken zijn reeds bekend:

 • Stel dat uw rekening op naam staat van twee personen, dan geldt de effectentaks vanaf € 1.000.000.
 • Aandelen op naam (zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd) worden vrijgesteld van de effectentaks.
 • Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen zijn vrijgesteld van de effectentaks.
 • Niet-rijksinwoners vallen onder de taks. Dit wil zeggen dat buitenlanders met een effectenrekening in België ook de effectentaks zullen moeten betalen.
 • Voor rijksinwoners wordt niet alleen rekening gehouden met effectenrekeningen in België, maar ook met effectenrekeningen in het buitenland.
 • De effectentaks geldt enkel voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.
 • Niet-beursgenoteerde instrumenten worden gewaardeerd op basis van hun marktwaarde en indien die niet gekend is, hun geschatte waarde.

HOE WORDT DE EFFECTENTAKS BEREKEND?

De berekening van de effectentaks zal op basis van een driemaandelijkse waardebepaling gebeuren (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september) en wordt en wordt door uw bank geïnd. Hierbij wordt gekeken naar het gemiddelde bedrag van uw effectenrekening over de verschillende waardebepalingen. Minister van Financiën, Johan van Overtveldt, laat weten dat beleggers met meerdere rekeningen deze op hun belastingaangifte zullen moeten meedelen.

VOORBEELD

 • U hebt een portefeuille met een gemiddelde waarde van € 300.000; u betaalt geen effectentaks.
 • U hebt een portefeuille met een gemiddelde waarde van € 499.999; u betaalt geen effectentaks.
 • U hebt een portefeuille met een gemiddelde waarde van € 500.000; u betaalt de effectentaks van 0,15% op het volledige bedrag, dus € 750.
 • U hebt een portefeuille met een gemiddelde waarde van € 700.000; u betaalt de effectentaks van 0,15% op het volledige bedrag, dus € 1050.

ANTIFRAUDEMECHANISME

De regering maakte bekend dat het wil vermijden dat achterpoortjes worden gebruikt om te ontsnappen aan de effectentaks. Aandelen of effecten die van een effectenrekening worden overgezet op naam, zullen nog één jaar meetellen bij de berekening van de effectentaks. Dit éénmalig voor de referentieperiode waarin de omzetting is gebeurd. Op deze manier wil de overheid vermijden dat aandelen en effecten enkel op naam worden overgezet om onder de grens van € 500.000 te geraken.

STIJGING VAN DE BEURSTAKS

De beurstaks, de taks op de aan- en verkoop van effecten, wordt opgetrokken:

 • Van 0,27 % naar 0,35 % voor aandelen
 • Van 0,09 % naar 0,12 % voor obligaties
 • De taks van 1,32% blijft onveranderd voor de verkoop van fondsen

Lees de mogelijke toepassingen van de beurstaks op verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd.

VRIJSTELLING ROERENDE VOORHEFFING

Bij het ontvangen van dividenden op aandelen zal er een vrijstelling zijn van Belgische roerende voorheffing (die 30 % bedraagt) ten belope van de eerste schijf van € 627 (per persoon). U kan zo via uw belastingaangifte tot € 188,10 recupereren.

Vanaf 2019 wordt de fiscale vrijstelling op dividenden opgetrokken van € 627 naar € 800per persoon.

De roerende voorheffing zal eerst automatisch geïnd worden door de financiële tussenpersoon en kan achteraf gerecupereerd worden via uw belastingaangifte.

VOORBEELD

Gegeven een gemiddeld bruto dividendenrendement van 3%, zal een aandelenportefeuille tot ongeveer € 20.000 vrijgesteld zijn van roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.

MEERWAARDETAKS OP BELEGGINGSFONDSEN

Er komt een ruimere toepassing voor de Reynders-taks. Vandaag wordt de meerwaarde van een beleggingsfonds belast als dat fonds 25% of meer belegt in obligaties. De nieuwe regeling zou deze minimumgrens verlagen naar 10%, waardoor alle beleggingsfondsen die minimum 10% in obligaties beleggen belast zullen worden op de meerwaarde uit het obligatiegedeelte, en dit met 30%. Deze maatregel betekent ook dat fondsen die 100% in aandelen beleggen niet onderworpen worden aan de Reynders-taks. De toepassing van deze nieuwe grens zou enkel gelden op de stukken aangekocht vanaf 1 januari 2018.

 Bovenop de impact die het Zomerakkoord op uw beleggingen heeft, zijn er ook twee opvallende maatregelen die uw pensioen en spaargeld (kunnen) beïnvloeden:

HOGERE VRIJSTELLING PENSIOENSPAREN

Pensioenspaarders kunnen voortaan kiezen tussen twee verschillende opties. De eerste optie is om per jaar € 940 fiscaalvriendelijk te sparen. In dit geval blijft het fiscaal voordeel 30 procent of maximaal 282 euro. De tweede optie is om € 1.200 fiscaalvriendelijk te sparen. Maar dan bedraagt het fiscaal voordeel 25 procent of 300 euro. Het maximaal fiscaal voordeel stijgt dus met 18 euro, maar daar moet een spaarder wel € 260 euro extra voor opzijzetten. Het percentage dat gebruikt zal worden voor bedragen tussen € 940 en € 1200 is vastgelegd op 25%.

HALVERING VRIJSTELLING SPAARBOEKJE

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 naar 940 euro. Dit heeft in de huidige marktomstandigheden weinig effect op de meeste spaarders. Pas als de rente op spaarboekjes (die nu ongeveer 0,11% bedraagt) zou stijgen, zal dit verschil merkbaar worden.

VOORBEELD

Bij een rente van 0,11% kan u vanaf de invoering van de nieuwe fiscale vrijstelling € 854.545 sparen zonder hier belastingen op te betalen. Dit bedrag was tot nu toe € 1.710.000.

Indien de rente zou stijgen tot 2% zal u reeds roerende voorheffing betalen vanaf dat u € 47.000 op uw spaarboekje heeft in plaats van € 94.000.

Copyright

BinckBank (https://www.binck.be)

Bron: De Tijd (31/08), De Tijd (31/10)

Geïnteresseerd in onze diensten?

Value Square biedt u discretionair beheer, adviserend beheer, fondsbeheer en institutioneel beheer. Neem een kijkje op onze dienstenpagina.[{"image":"media\/bg\/3409-balloon_crop.jpg","quote":"People calculate too much and think too little","quote_author":"Charles T. Munger","quote_author_location":"","quote_style":"light"}]